Warsztaty plastyczne

Organizowane są  raz w miesiącu, zgodnie z możliwościami i potrzebami dzieci i rodziców. Wiek dziecka jest dowolny, zajęcia są bowiem przygotowywane z myślą o umiejętnościach najmłodszych odbiorców, a prace wykonywane są z różnorodnych materiałów oraz z wykorzystaniem wielu technik plastycznych, często w zajęciach uczestniczą także rodzice.

 


Informacje  w Oddziale dla Dzieci