Zajęcia w Kole Teatralnych „Chochliki"

Spotkania odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 16:00. Zajęcia służyć mają rozwijaniu sprawności językowych, mimicznych i pantonimicznych dzieci, które chcą też prezentować się przed publicznością w wystawianych w bibliotece  inscenizacjach, montażach słowno-muzycznych, teatrzykach kukiełkowych i pacynkowych, jasełkach.

 


Informacje w Oddziale dla Dzieci