Programy i projekty

 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2023

  W dniu 24 marca 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził Regulamin na lata 2023–2025 Priorytetu 1 Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. W 2023 roku na dofinansowania dla bibliotek publicznych w ramach Kierunku interwencji 1.1. przeznaczono kwotę 34 mln złotych. Dnia 14 kwietnia 2023 roku zostały zatwierdzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kryteria i zasady rozdziału dotacji w roku 2023 na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych oraz w dniu 16 listopada 2023 roku zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w 2023 roku w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. W 2023 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej otrzymała na zakup  nowych książek kwotę 15 000 zł, za którą zakupiono 586 woluminów. Wśród zakupionych nowości znalazły się powieści obyczajowe, kryminalne, książki popularno - naukowe. Zakupiono również bajki dla dzieci, powieści dla dzieci starszych i młodzieży oraz książki dla maluszków. Jak zawsze zakupu dokonano na podstawie przeglądu nowości wydawniczych oraz dezyderatów czytelniczych.

 •                                                                                                        

 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2022

W dniu 17 marca 2022 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził Regulamin na rok 2022 Priorytetu 1. Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. W 2022 roku na dofinansowania dla bibliotek publicznych w ramach Kierunku interwencji 1.1. przeznaczono kwotę 34,9 mln złotych. Dnia 21 listopada 2022 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.  W ramach tego programu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej przyznano w tym roku na zakup  nowych książek kwotę 15 000 ., za którą zakupiono 577 woluminów. Wśród zakupionych nowości znalazły się powieści obyczajowe, kryminalne, książki popularno - naukowe. Zakupiono również bajki dla dzieci, powieści dla dzieci starszych i młodzieży oraz książki dla maluszków. Jak zawsze zakupu dokonano na podstawie przeglądu nowości wydawniczych oraz dezyderatów czytelniczych.

 •                                                                                                         
                                                                                                              
 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2021

W dniu 14 października 2021 roku Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. W ramach tego programu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej przyznano w tym roku na zakup  nowych książek kwotę 15 000 zł. Zakupiono za nią 651 woluminów. Wśród nowych pozycji znalazły się powieści dla dorosłych, książki dla dzieci i młodzieży oraz literatura popularno - naukowa dla wszystkich grup czytelniczych. Zakupu dokonano na podstawie przeglądu nowości wydawniczych oraz dezyderatów czytelniczych.

                                                                                                        


 • „Dwie Marie – polskie wersy łączą pokolenia” to tytuł autorskiego projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej, który otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 19 000 zł, w ramach programu Partnerstwo dla książki.
  Filarem zadania są ważne rocznice. Pierwsza z nich to 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej - poetki ustanowionej przez Sejm RP Patronką Roku 2022. W tym czasie dąbrowska biblioteka obchodzić będzie 40. rocznicę śmierci swojej patronki, poetki Marii Kozaczkowej zwanej "Marylą znad Wisły". Te dwie kobiety: jedna szeroko znana rodakom, a druga bliska sercu lokalnej społeczności będą przewodniczkami po ścieżkach poezji. Projekt dążyć będzie do popularyzacji liryki poprzez nowatorskie sposoby poszukiwania wspólnych motywów i podobnej wrażliwości u obu poetek. W ramach zadania przeprowadzone zostaną różne formy działania i współdziałania z uczestnikami, które mają uwspółcześnić twórczość obu kobiet, szczególnie dzieciom i młodzieży, łącząc wartości narodowe z życiem w "małych ojczyznach". Zadanie ma na celu promowanie i animowanie poezji wśród dzieci, młodzieży, seniorów z włączeniem osób z niepełnosprawnościami. W realizacji wykorzystane będą nowe formy rozszerzające ofertę biblioteki i angażujące mieszańców miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska. Zachęcamy do obserwowania strony www biblioteki i Facebooka, gdzie systematycznie informować będziemy o planowanych wydarzeniach.
   

Projekt „Dwie Marie – polskie wersy łączą pokolenia” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


 • DĄBROWSKI FESTIWAL SŁOWA
  Projekt „Dąbrowski Festiwal Słowa” był autoskim zadaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej, które zostało zgłoszone w IV Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Uzyskał on największe poparcie ze wszystkich sześciu subregionów startujących w tej odsłonie - otrzymując 5030 głosów. Jest to czwarty wygrany projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego, który realizowała nasza biblioteka. Uzyskane środki finansowe opiewały na kwotę 150 tys. zł. Głównym celem „Dąbrowskiego Festiwalu Słowa” był rozwój intelektualny i duchowy społeczeństwa, poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych oraz korzystanie z wysublimowanej literatury. Słowo pisane było spirytus movens wszystkich działań podjętych w ramach projektu. Zadanie zakładało dalsze wzbogacanie księgozbioru o zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem książek wydanych dużą czcionką (dla osób słabowidzących) oraz audiobooków. Pozyskane publikacje posłużą długofalowo kolejnym rzeszom czytelników. Projekt był realizowany w mieście i gminie Dąbrowa Tarnowska przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego. 

 • Już po raz drugi Miejska Biblioteka Publiczna bierze udział w kampanii "MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK" realizowanej przez Instytut Książki, a dofinansowanej jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Przedszkolacy (od 3 do 6 lat), będący użytkownikami biblioteki,  mogą odebrać "Wyprawkę Małego Czytelnika", w której znajduje się karta do zbierania naklejek, książeczka "Pierwsze Czytanki dla..." i broszura dla rodzica. Po uzbieraniu całej karty naklejek dzieci otrzymują pamiątkowy dyplom i nagrodę. Zachęcamy do wzięcia udziału w tej akcji. Zapraszamy rodziców do odwiedzania wraz ze swoimi pociechami biblioteki, wypożyczania książeczek i codziennego czytania z dzieckiem.
  Więcej szczegółów w Oddziale dla Dzieci lub pod nr tel. 14 655 93 03 wew. 17.

 • Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej zakwalifikowali się do udziału w projekcie “Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy”, który realizowała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci”.
  Program szkoleniowy odbywał się zdalnie i dotyczył wiedzy oraz umiejętności przydatnych do prowadzenia działań bibliotecznych w sferze wirtualnej dla różnych grup wiekowych. Efektem projektu było: utworzenie tematycznej grupy na Facbeook'u pn. "Biblioteka trzyma w napięciu", która skierowana jest do fanów kryminałów, thrillerów, powieści grozy oraz sensacji. Grupa jest miejscem, w którym umieszczane są recenzje książek, nowinki wydawnicze, inspiracje, zdjęcia. W ramach projektu przygotowano także materiały online do akcji biblioteki: "Komiksowe Supertreści". W ramach tego wydarzenia, promującego szczególnie wśród dzieci, komiksy jako ciekawą formę wydawniczą, przygotowano wystawę online wraz z krótkim omówieniem tych opowieści oraz tutorial prezentujący o tym, jak krok po kroku przygotować stronę komiksu z wykorzystaniem własnych rysunków lub darmowych aplikacji i programów graficznych. 


 • Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej wzięli udział w ogólnopolskim projekcie "Wirtualne szkolenia = realne kompetencje", w ramach programu „Kultura w sieci”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich rozpoczęło realizację tego projektu, aby podnieść kompetencje bibliotekarzy w zakresie przeniesienia oferty kulturalnej bibliotek do środowiska wirtualnego i budować nowe relacje sieciowe z czytelnikami.
  W ramach zadania przeprowadzone zostaną m.in. bezpłatne webinaria i szkolenia online. Projekt trwał od 1 lipca br. i zakończył się wydarzeniami online przygotowanymi przez użytkowników biblioteki: „Bibliowrotek” – podcasty poświęcone literaturze, kulturze oraz bibliotece jako miejscu, w którym każdy odnajdzie przestrzeń dla siebie oraz „Turniej trójksiążkowy” – konkurs online skierowany do dzieci w wieku 8 do 14 lat.


 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2020

W 2020 roku  zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet programu Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych wyniósł 26,5 mln zł i umożliwia on bibliotekom zakup książek,    multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych. W ramach tego programu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej przyznano w tym roku na zakup  nowych książek kwotę 15 000 zł. Zakupiono za nią 718 woluminów. Wśród nowych pozycji znalazły się powieści dla dorosłych, książki dla dzieci i młodzieży oraz literatura popularno - naukowa dla wszystkich grup czytelniczych. Zakupu dokonano na podstawie przeglądu nowości wydawniczych oraz dezyderatów czytelniczych.


 • PROJEKT "E-MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI"

Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” był realizowany w okresie od grudnia 2016 do grudnia 2019 przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Dąbrowa Tarnowska została zakwalifikowana do niego jako jedna ze 125 gmin z terenu całej Polski. W ramach projektu szkolono osoby, które dotychczas nie nabyły umiejętności poruszania się po wirtualnym świecie. Dzięki zajęciom poznały nowe technologie, nauczyły się ich używać w życiu codziennym, wykorzystując je w dbaniu o swoje zdrowie, finanse, edukację, rozwój zawodowy, a nawet życie duchowe, relacje z bliskimi czy hobby. W gminie Dąbrowa Tarnowska skorzystało ze szkoleń stacjonarnych 318 osób i 61 ze szkoleń on-line. W ramach projektu zostało zawiązane gminne partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej osób dorosłych, złożone z lokalnych instytucji i organizacji. Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” z ramienia gminy koordynowała i nadzorowała Miejska Biblioteka w Dąbrowie Tarnowskiej. 

 


 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2019

W 2019 roku  zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet programu Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych wyniósł 26,5 mln zł i umożliwia on bibliotekom zakup książek,    multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych. W ramach tego programu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej przyznano w tym roku na zakup  nowych książek kwotę 14 470 ., za którą zakupiono 764 woluminy. Wśród zakupionych nowości znalazły się powieści obyczajowe, kryminalne, książki popularno - naukowe. Zakupiono również bajki dla dzieci, powieści dla dzieci starszych i młodzieży oraz ksiązki dla maluszków.

 • Z GWIAZDAMI…NIE TYLKO ZACZYTANI
  Projekt „ Z gwiazdami…nie tylko zaczytani” w ramach II  Edycji Budżetu Obywatelskiego Marszałka Województwa Małopolskiego opiewał na kwotę 400 tys. zmieniliśmy formułę, partnerów i tym razem Biblioteki oraz Domy Kultury: Dąbrowy Tarnowskiej, Żabna i Radłowa podjęły się do współuczestnictwa w projekcie z wielkim powodzeniem otrzymując 5789 głosów po raz kolejny wygrywając tym razem 400 tys. złotych. W ramach projektu „Z gwiazdami nie tylko…zaczytani" przez cały rok odbywało się wiele wydarzeń kulturalno-edukacyjnych adresowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozpoczęliśmy animacją w ferie zimowe ze Studiem „Fama” dla dzieci następnie odbył się koncert Andrzeja Sikorowskiego i Jacka Królika, „Melodie świata” Joanny i Pawła  Łukasików – edukacyjny koncert muzyki dla dzieci i młodzieży, Lanberry i Patryk Kumór – spotkanie oraz warsztaty edukacyjne dla młodzieży przy współpracy Universal Music Polska. Autorskie spotkania z Edytą i Robertem Zarębskimi i Justyną Bednarek oraz koncerty: Tomka Kamińskiego, „Tęczowe piosenki Jana Wojdaka”, zespołu „Cisza jak ta” oraz  ballad niepodległościowych Jakuba Michalskiego. Spektakl teatralny „Grupa Rafała Kmity”  „Aj waj, czyli Teatr z cynamonem”, spotkanie z aktorką Grażyną Zielińską i kabaret Marcina Dańca. W 2018 roku biblioteki uczestniczące w projekcie zakupiły pond 3 tysiące nowości wydawniczych, które posłużą długofalowo naszym użytkownikom. Tym razem realizatorem projektu było Centrum Sztuki Mościce.

 

 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2018
  W 2018 roku  zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet programu Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych wyniósł 26,5 mln zł i umożliwia on bibliotekom zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych. W ramach tego programu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej przyznano w tym roku na zakup nowych książek kwotę 13 610 zł. Dzięki tym środkom zakupiono 640 egzemplarzy różnego rodzaju literatury dla dzieci i dorosłych.

 

 • Z GWIAZDAMI ZACZYTANI
  Projekt „Z gwiazdami zaczytani" finansowany z Budżetu Województwa Małopolskiego w ramach I Edycji Budżetu Obywatelskiego, który opiewał na kwotę 300 tys. zł. W ramach projektu odbywały się spotkania autorskie, koncerty, ale przede wszystkim biblioteki w Borzęcinie, Radłowie, Żabnie i Dąbrowie Tarnowskiej wzbogaciły swoje księgozbiory o około 4,5 tys. woluminów. Realizując ten projekt spełniliśmy oczekiwania tych, którzy go poprali i na niego zagłosowali, za co serdecznie dziękujemy. Na projekt zagłosowało ponad 3400 osób. Projekt realizowany był w 4 bibliotekach subregionu tarnowskiego czyli: GBP w Borzecinie,  M-GBP w Radłowie,  M-GBP w Żabnie oraz MBP w Dąbrowie Tarnowskiej opiewał na 300 tys. Realizatorem projektu była WBP w Krakowie. W ramach projektu zaproszenie na spotkanie autorskie przyjęli: Ewa Chotomska, ks. Władysław Buryła, Artur Barciś,  Hanna Banaszak, Robert Makłowicz, Anna Janko, Izabela Trojanowska i Dariusz Rekosz, Małgorzata Strałkowska, koncertowała Eleni i Grzegorz Turnau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2017
  Został zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. W roku 2017 wynosi on 26,5 mln zł i umożliwia zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymała w tym roku 14 860 zł na realizację programu.  Dzięki tej kwocie zakupiono 652 ezemplarze, w tym: lektury szkolne, publikacje popularno - naukowe, powieści obyczajowe, sensacyjne oraz thrillery.    
 •  

 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2016
  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził budżet  Programu Biblioteki Narodowej -  Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" na rok  2016.  Wynosi on 26,5 mln  zł. Program w ramach zadań własnych realizuje Biblioteka Narodowa. W ramach tego programu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej przyznano w 2016 r. kwotę 14 230   na zakup nowych książek. Za tą kwotę kupiono 683 woluminy.

 • "EKOPAKA - ZAMYKAMY OBIEG SUROWCÓW"

  W 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej była jedną z 50 bibliotek, które wzięły udział w I edycji programu edukacyjnego „EkoPaka – zamykamy obieg surowców” organizowanym przez INTERSEROH Organizację Odzysku Opakowań. W oparciu o otrzymane pakiety edukacyjno-zabawowe poświęcone poszczególnym surowcom Oddział dla Dzieci zrealizował serię zajęć. Niemal 2-letnia przygoda z ekologią na wesoło to w sumie 32 spotkania dla ponad 800 osób, w tym głównie dla dzieci w różnym wieku i z wielu placówek z terenu miasta i regionu, a też dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy oraz rodzin spędzających wolny czas w Kąciku Malucha.

 • Zakup nowości wydawniczych 2015

W 2015 roku biblioteka wzbogaciła się o 1800 woluminów i 28 jednostek inwentarzowych audiobooków. Książki zakupione zostały ze środków własnych biblioteki oraz z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, do którego już kolejny rok MBP aplikowała z pozytywnym skutkiem. Z własnego budżetu biblioteka zakupiła 880 woluminów oraz 28 jednostek inwentarzowych książki mówionej, natomiast ze środków Biblioteki Narodowej, które w tym roku wynosiły 13 570 zł,  zakupiono 708 woluminów. Warto podkreślić, że dzięki cennej pomocy otrzymywanej w ramach Programu Biblioteki Narodowej wciąż możemy odnawiać, uzupełniać i powiększać księgozbiór.

 • Zakup nowości wydawniczych 2014
  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził budżet Priorytetu 1 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" na rok  2014.  Wynosi on 20 mln. zł. Program w ramach zadań własnych realizuje Biblioteka Narodowa. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podobnie jak w roku 2013 jedna trzecia dotacji przeznaczona zostaje na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży. W ramach tego programu staraniem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej przyznano w 2014 r. kwotę 12 230  zł na zakup nowych książek, w tym   4 076,67zł na książki dla dzieci i młodzieży. W 2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej aplikowała do nowego  programu ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020.  Jest to Priorytet 2 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów). Dzięki bardzo dobrej współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 oraz Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej z powodzeniem przeszedł wniosek i przy udziale własnym w obydwu projektach po 25 %  Miejska Biblioteka Publiczna  otrzymała w 2014 roku kolejne 10 tysięcy złotych na jego realizację. Strategicznym celem priorytetu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowania nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury. Poprzez współpracę bibliotek publicznych i szkolnych, który ma na celu zwiększenie poziomu oraz zasięgu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także wprowadzenie nowej formy obsługi czytelniczej polegającej na wypożyczeniu w depozyt zamówionych i kupionych według potrzeb uczniów książek, przewiduje zaspokojenie tych grup czytelniczych. 

 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2013
  W ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej przyznano w 2013 r. kwotę 10 730  na zakup nowych książek, w tym 3576, 67 zł na książki dla dzieci i młodzieży.  Środki te pozwoliły na zakup  585  woluminów. Oprócz powieści sensacyjnych, obyczajowych, fantastyki, książek dla dzieci i młodzieży zakupiono również książki m. in. z historii, obyczajów, plastyki oraz książki będące kontynuacją serii cieszących się dużym powodzeniem. Uzupełnione zostały również braki w lekturach. Zakupów dokonano między innymi na podstawie dezyderatów czytelników. Pomoc jaką otrzymujemy w ramach Programu Biblioteki Narodowej w odnawianiu i powiększaniu księgozbioru bardzo sobie cenimy. Ma to bardzo znaczący wpływ na rozwój czytelnictwa i pozwala uatrakcyjnić ofertę świadczonych usług. W imieniu użytkowników wyrażamy wdzięczność za tak bardzo wymierną formę wspierania bibliotek publicznych a ich samych do korzystania z księgozbioru.

                                                                                                                  

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej

 • Projekt, którego celem jest pielęgnowanie, upowszechnianie i ocalenie od zapomnienia dokumentów historii i tradycji lokalnej.

 • Młodzieżowy Klub Filmowy

  Projekt edukacyjny, który miał na celu uczenie młodzieży krytycznego odbioru problemów współczesnego świata – refleksje i dyskusje.

 • Mikrogrant Podaj dalej

  Projekt, który służył przekazaniu zespołom Bibliotek Partnerskich wiedzy zdobytej podczas szkoleń, wymianie doświadczeń oraz zacieśnianiu współpracy.

 • Konkurs Grantowy Aktywna Biblioteka

  Projekt mający na celu stworzenie odpowiednich warunków do atrakcyjnego i twórczego spędzania czasu wolnego, zorganizowanie międzypokoleniowych spotkań integracyjnych, wymiany doświadczeń, zdobycia nowych umiejętności, rozwijania zainteresowań, zdolności i pasji. W jego ramach zrealizowano:
  „Piękniej żyć” – warsztaty artystyczne decoupage i witrażu.
   

 • I SENIOR – OTWARTA AKADEMIA NA 60+

  Projekt organizowany przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tarnowie, Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Kozaczkowej i Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Dzięki niemu seniorzy mogli bezpłatnie skorzystać: z warsztatów komputerowych, zajęć ruchowych pilates, wyjazdów integracyjnych, spotkań z ekspertami w zakresie zdrowia, prawa, historii, kultury. Zadanie współfinansowane  zostało w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.
   

 • Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących
  Od 2013 roku biblioteka współpracuje ze Stowarzyszeniem „Larix” w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na podstawie umowy użyczenia biblioteka posiada trzy urządzenia do odtwarzania książki cyfrowej "Czytak" z pakietem ponad 2 tys. tytułów pozycji. MBP dysponuje czytakami: NPN3 – urządzeniem prostym w obsłudze, dedykowanym osobom starszym oraz dwoma Czytakami Plus – odtwarzaczami mniejszymi, dla wymagających czytelników, które dodatkowo dają możliwość korzystania z dyktafonu i radia. Celem projektu jest ułatwienie osobom niewidomym i słabowidzącym dostępu do książek mówionych, a także zwiększenie dostępności odtwarzaczy książek cyfrowych. Wspieramy udział osób z niepełnosprawnością w kulturze czytelniczej. Czytaki wypożycza się osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.