Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów gromadzi i opracowuje książki, dokumenty elektroniczne i dźwiękowe dla działów Biblioteki oraz jej Filii. Prowadzi ewidencję zbiorów oraz ubytków materiałów bibliotecznych.

Obecnie zbiory MBP liczą ok. 100 tys. woluminów. Gromadzona jest literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literatura popularno - naukowa, a także encyklopedie, słowniki, leksykony, literatura w j. angielskim, książki mówione na kasetach magnetofonowych i płytach CD , książki z dużymi literami, lektury szkolne i czasopisma, a także albumy, literatura regionalna, monografie, wydawnictwa audiowizualne, wydawnictwa informacyjne i Dąbrowiana.

Dział realizuje zakup na podstawie zapowiedzi, przeglądu nowości wydawniczych pojawiających się na rynku, ofert oraz dezyderatów czytelniczych. Do 2011 roku prowadził katalogi: alfabetyczny, rzeczowy, tytułowy  i on - line oraz bibliografię zawartości czasopism Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska. Obecnie prowadzony jest tylko katalog on – line oraz bibliografia zawartości czasopism. Dokumenty opracowywane są w formacie MARC BN, w  programie  MAK,  z wykorzystaniem obowiązujących  norm, klasyfikacji  UKD oraz haseł  przedmiotowych  ze  Słownika  JHP Biblioteki  Narodowej.