Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nieczajnie Górnej

I. SIEĆ BIBLIOTECZNA

Filia Biblioteczna została otwarta 15 IX 1964 r. jako Gromadzka Biblioteka Publiczna w budynku Domu Gromadzkiego. Przedtem był tu prowadzony społecznie przez 15 lat Punkt Filialny.

Początkowo biblioteka zajmowała powierzchnię 9 m² a od 1969 r. 25 m². Warunki lokalowe nie były najlepsze, pomieszczenia ogrzewano piecami kaflowymi. W roku 1984 przeniesiono bibliotekę do dwóch pomieszczeń Domu Ludowego. Zwiększył się metraż do 30 m², a sale ogrzewano piecami akumulacyjnymi. Od 1992 do 2004 r. biblioteka mieściła się w pomieszczeniu budynku szkolnego metraż lokalu wynosił 25 m². W kwietniu 2004r. biblioteka została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej gdzie znajduje się w jednym pomieszczeniu z Biblioteka Szkolną. Powierzchnia zajmowanego pomieszczenia wynosi 22 m².

Ważnym wydarzeniem dla Filii Bibliotecznej był lipiec 2010r., kiedy to otrzymała nowy lokal w budynku Gminy Dąbrowa Tarnowska w Nieczajnej Górnej. Lokal liczy 32,93m2. Posiada wyremontowane, estetyczne wnętrze.

Punkty biblioteczne:

 • Gruszów Wielki 1964-1967
 • Nieczajna Dolna 17 XI 1965-1967
 • W 1967r. punkty biblioteczne uległy likwidacji z powodu braku obsługi.
 • W 1972 reaktywowano punkt biblioteczny w Nieczajnie Dolnej, opiekunem jego był Czesław Osak. Punkt zlikwidowano w roku 1994.

 Funkcjonujące nazwy Biblioteki:

 • 1964r.-1975r. : Gromadzka Biblioteka Publiczna w Nieczajnie Górnej
 • 1975r.-1994r. : Filia Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • od 1994r. : Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej

 Kierownicy Filii:

 • Kazimiera Kozak od 1964 do 1972
 • Krystyna Szlosek od 1972 do 1987
 • Kazimierz Szlosek od 1987 do 1989
 • Waldemar Szlosek od 1989 do 2004
 • Lucyna Kiwior od 2004r. nadal

 

 

II. KSIĘGOZBIÓR, CZYTELNICY, WYPOŻYCZENIA
 

708 174 811
1095 357 2997
2784 317 4649
3478 Brak danych Brak danych
4780 522 8451
5956 436 8001
6518 470 8529
6889 237 3795
5895 243 4024
6170 250   3787
6198 230 5713

6732

6779

206

140

4000

2348

Dane statystyczne dotyczą biblioteki i punktu bibliotecznego.

 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA

Biblioteka prowadzi szeroką działalność kulturalno - oświatową zaspakajając potrzeby środowiska. Organizuje szereg wystaw i ekspozycji tematycznych, związanych z obchodami rocznic literackich i świąt państwowych. Prowadzi zajęcia w kółku plastycznym, organizuje lekcje biblioteczne, a także zajęcia dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji. Czytelnicy biblioteki biorą udział w konkursach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Tarnowskiej.

Współpraca biblioteki z :

 • Kołem Gospodyń Wiejskich: zespół śpiewaczy "Nieczajnianki"
 • Szkołą Podstawową w Nieczajnie Górnej: współorganizowanie wielu imprez szkolnych, szczególnie związanych z obchodami świąt państwowych i rocznic
 • Biblioteką szkolną: organizowanie konkursów, głównie plastycznych.

 

Nowy lokal MBP Filia w Nieczajnej Górnej 
w budynku Gminy Dąbrowa Tarnowska w Nieczajnej Górnej

 


Filia Biblioteczna w Nieczajnie Górnej; 33-205 Nieczajna Górna 313
[ Godziny udostępniania ]
[ Kontakt ]