MODERNIZACJA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 2008, 2009, 2011

Zakończono prace przy modernizacji dąbrowskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M.Kozaczkowej, zakres robót objął: docieplenie ścian, stropów w piwnicy i na strychu, wykonanie nowej elewacji, likwidacja składu opału i tarasu, wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego, przebudowa wejścia głównego z zamontowaniem drzwi otwieranych na fotokomórkę, budowa schodów p. pożarowych i remont piwnic. Wykonano nową nitkę kanalizacyjną oraz odwodnienie budynku.

Wartość całego zadania wyniosła 310 652,14 zł i została sfinansowana ze środków własnych Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz preferencyjnej pożyczki, częściowo umarzalnej pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu Zakład Remontowo - Budowlany Stanisława Nowaka bardzo solidnie wykonał zadanie i teraz jesteśmy bardzo dumni, że MBP używając literackiego języka przemieniła się z „Kopciuszka” w piękną „Królewnę”. Realizacja tego zakresu robót przyczyni się do zmniejszenia kosztów jakie ponosi Biblioteka płacąc rachunki za ogrzewanie. Nowa elewacja i przebudowane wejście główne wpłynie na poprawę estetyki oraz poprawi funkcjonalność wejścia osobom niepełnosprawnym oraz matkom z dziećmi w wózkach. Bardzo cieszymy się, że władze miasta Pan Burmistrz, Rada Miejska widzą potrzebę inwestowania w instytucje kultury, które z kolei na co dzień służą społeczeństwu oraz inwestują w rozwój intelektualny człowieka, to również miejsce gdzie można spędzić wolny czas. W imieniu własnym i użytkowników Biblioteki serdecznie DZIĘKUJEMY.

Dąbrowska Książnica jest wiodącą Biblioteką w powiecie dąbrowskim, posiada prawie 100 tysięczny księgozbiór, wszystkie publikacje regionalne tzw. „DĄBROWIANA”, książki z dużymi literami dla osób słabowidzących, kasety i płyty CD dla osób niewidomych, bezpłatne czytelnie internetowe oraz „Muzeum Powiśla Dąbrowskiego”.

Miejska Biblioteka Publiczna z każdym rokiem zmienia swe oblicze. Rok 2009 przy wsparciu środków z MRPO 75% w ramach projektu tworzenia Jednostek Informacji Turystycznej funkcjonujących w Małopolskim Systemie Informacji Turystycznej oraz Gminy Dąbrowa Tarnowska 25% przeszła kolejny remont, który objął wymianę wewnętrznej sieci kanalizacyjnej, remont łazienek w tym stworzeniu nowej łazienki dla osób niepełnosprawnych.
Obecnie wejście /automatycznie otwierane drzwi/ oraz cały parter budynku MBP jest całkowicie dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się np. samodzielnie na wózkach inwalidzkich. Przystosowano pomieszczenia administracyjne w obszarach konsultacji oraz samoobsługi MSIT, którego głównym celem jest podniesienie jakości usług, a przede wszystkim stopnia satysfakcji klienta z usług które mają wpływ na wzrost ruchu turystycznego, zarówno w zakresie ruchu przyjazdowego do województwa małopolskiego, jak i ruchu wewnątrzregionalnego. Celem projektu jest to, by każdy turysta - niezależnie od miejsca, w którym się znajduje - miał dostęp do takiej samej informacji o wszystkich atrakcjach turystycznych znajdujących się na terenie regionu. Biblioteka w swych zasobach posiada wszystkie wydawnictwa książkowe tzw. „Dąbrowiana” traktujące o Gminie Dąbrowa Tarnowska oraz innych Gminach wchodzących w skład Powiatu Dąbrowskiego co staje się dla użytkownika, turysty bardzo atrakcyjne w uzyskaniu rzetelnej informacji o naszej „małej ojczyźnie”. W chwili obecnej będzie to jedyny taki punkt w Powiecie Dąbrowskim.

W roku 2011 biblioteka zyskała estetyczne oblicze, dzięki remontowi kapitalnemu, który został wykonany za zasługą projektu pod nazwą Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na osiedlu Westerplatte. Wartość zadania 1.294.722 zł, dofinansowanie unijne z MRPO 70% czyli 906.305zł, wkład własny Gminy 388.416 zł. Wykonawcą była Firma SAMSON Sp. z o.o. z Niedomic, którą kieruje pan prezes Adam Lichorobiec. Zakres obejmował docieplenie budynku, wymianę stolarki wewnętrznej, wymianę centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i niskoprądowej (alarm, monitoring, instalacja p. poż. i internetowa, która jest obecnie w profesjonalnej 6 kategorii), roboty budowlane wewnątrz budynku, wyposażenie w nowe regały, lady biblioteczne, stoliki czytelni naukowej i czytelni internetowej. Są to powody do wielkiej radości. Nowo odremontowane pomieszczenia, odpowiednio wyposażone miejsca do pracy indywidualnej użytkowników, bogate zaplecze sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu pozwolą na szybką i sprawną obsługę czytelników, dadzą możliwość wzmocnienia aktywności usług biblioteki. Pięknie zaaranżowane miejsca do przeglądania książek i czasopism, wygodny dostęp do zbiorów bibliotecznych, przyjazny klimat sprzyjać będą nauce i rozrywce. Nowoczesna biblioteka usprawnia podstawowe funkcje gromadzenia i udostępniania zbiorów. Nowy lokal jest nie tylko wizytówką gminy, ale także miejscem realizacji potrzeb intelektualnych, emocjonalnych i integracji lokalnej społeczności.

--------------------------------------------------------------------------------

Biblioteka w obiektywie:

1972r. MBP po wybudowaniu nowego budynku.
2004-2006 Wymiana stolarki okiennej.
2008 r.
   - Budynek przed remontem.
   - Budynek w trakcie remontu.
   - Budynek po remoncie.
2009 r.
   - Remont.
   - Po remoncie.
2011 r.
   - Biblioteka przed remontem.
   - Biblioteka w trakcie remontu.
   - Biblioteka po remoncie.