Biblioteka w statystyce

Rok 2020
 

C Z Y T E L N I C Y
 • zarejestrowanych czytelników - 2 529
 • zasięg czytelniczy - 11,89 % mieszkańców miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska
 
Struktura czytelników w/g wieku:
 • czytelnicy do lat 15
 • czytelnicy w wieku 16 -19
 • czytelnicy w wieku 20 - 24
 • czytelnicy w wieku 25 - 44
 • czytelnicy w wieku 45 - 60
 • czytelnicy powyżej lat 60
1 052
173
156
611
310
227
 
Struktura czytelników w/g zajęcia:
 • osoby uczące się
 • osoby pracujące
 • pozostali

 

 

1 086
733
710

 

 
Użytkownicy MBP w roku 2020:
 • liczba czytelników zarejestrowanych
 • liczba odwiedzin w wypożyczalniach
 • liczba odwiedzin w czytelniach
 • liczba uczestników imprez
 • liczba uczestników szkoleń i zajęć edukacyjnych

 

2 529
20 439
6 573
8 785
993

 

 
Wskaźnik aktywności czytelników:
 • liczba wypożyczeń książek w ciągu roku
 • liczba wypożyczeń czasopism w ciągu roku
 • liczba wypożyczeń książek rocznie na 1-go czytelnika
70 901
613
28
 
Z B I O R Y : ( stan na dzień 31.12.2020 r.)
 • ogólna liczba zbiorów MBP w Dąbrowie Tarnowskiej
 • liczba czytelników
112 084
2 529
 
Zasobność zbiorów bibliotecznych MBP w roku 2020:
 • ilość woluminów przypadająca na 100 mieszkańców
 • ilość woluminów przypadająca na 100 czytelników
519
4 362
 
Napływ nowych zbiorów bibliotecznych:
 • ogółem przybyło woluminów
 • napływ nowości w przeliczeniu na 100 mieszkańców
 • napływ nowości w przeliczeniu na 100 czytelników
6 434
30
254
 
Struktura zbiorów:
 • literatura piękna dla dorosłych
 • literatura piękna dla dzieci i młodzieży
 • literatura popularnonaukowa
 • czasopisma oprawne
 • zbiory specjalne
38 372
29 829
42 106
12
1 765
 
Udostępnianie zbiorów:
 • ogólna liczba wypożyczeń zbiorów
 • wypożyczenia książek na zewnątrz
 • wypożyczenia czasopism na zewnątrz
 • wypożyczenia zbiorów specjalnych na zewnątrz
 • udostępnianie książek na miejscu
 • udostępnianie czasopism na miejscu
86 017
70 901
613
1 059
8 558
4 886
Sporządziła: Marta Stachura