Inne formy

Spotkania z ciekawymi ludźmi z dziedziny: literatury, sztuki, historii, medycyny, estrady o których na bieżąco informujemy na naszej stronie internetowej www.mbp.dt.pl

 


Informacje  w Dziale dla Dorosłych i Młodzieży oraz w Oddziale dla Dzieci