Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Smęgorzowie

Od 1956 roku Filia Biblioteczna w Smęgorzowie jest stałym elementem krajobrazu wsi. Rola, jaką placówka pełni w środowisku lokalnym jest wielka, bowiem jest jednym z ośrodków kultury na naszym terenie.

 

 

 

I. Z KART HISTORII BIBLIOTEKI

Działalność Biblioteki Publicznej w Smęgorzowie datuje się od roku 1956. Gromadzka Biblioteka Publiczna, bo taką nazwę przyjęła była pod opieką i nadzorem Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Biblioteka "mieściła się kątem" w biurach Gromadzkiej Rady Narodowej, pierwszym bibliotekarzem został ówczesny pracownik Gminnej Rady Narodowej - Jan Surowiec, księgozbiór biblioteki liczył 545 woluminów, zarejestrowanych czytelników na koniec roku było 21.

Budynek Gromadzkiej Rady Narodowej

W 1957 roku biblioteka została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej, równocześnie nastąpiła zmiana kierownika biblioteki, został nim kierownik szkoły Andrzej Wrona. Księgozbiór na koniec roku wynosił 668 książek.

W 1959 roku z inicjatywy ówczesnego bibliotekarza zostaje założony punkt biblioteczny w sąsiedniej wsi - Sutkowie, punkt ten prowadziła nauczycielka sutkowskiej szkoły Józefa Dziedzic.

W 1962 roku, po śmierci Andrzeja Wrony, stanowisko kierownika biblioteki, objęła Stefania Czeluśniak (funkcje tą pełniła do roku 1989), równocześnie nastąpiła zmiana lokalu biblioteki, przeniesiono ją z budynku szkoły do prywatnego domu Jana Zycha. Księgozbiór liczący 1968 woluminów mieścił się w czterech zamykanych szafach, w jednym małym pokoju.

Prywatny dom Jana Zycha

W kolejnych latach lokal biblioteki był wielokrotnie zmieniany w roku 1963 mieścił się w prywatnym domu Stanisława Rygielskiego.

Prywatny dom Stanisława Rygielskiego

W czerwcu 1964 roku biblioteka przeniesiona została do budynku starej szkoły podstawowej, zajmowała pomieszczenie, które wcześniej pełniło rolę kuchni. Pod koniec roku został założony drugi punkt biblioteczny w Podradwaniu - prowadziła go Stefania Szczepanek.

W czerwcu 1965 z polecenia władz Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Smęgorzowie bibliotekę przeniesiono do baraku zbitego z desek, po dwóch miesiącach działalności wróciła z powrotem do budynku starej szkoły. W roku tym został założony trzeci punkt biblioteczny w Radwanie.

Budynek starej szkoły

W 1967 roku biblioteka zaczęła pracować w pełnym wymiarze godzin - fakt ten w dużym stopniu wpłynął na wzrost czytelnictwa.

Przełomowym okresem działalności biblioteki był rok 1969. Biblioteka została przeniesiona z budynku starej szkoły do prywatnego domu będącego własnością Baniów - lokal składał się z dwóch pomieszczeń o powierzchni 50m². Odtąd zaistniały dobre warunki prowadzenia różnorodnej działalności kulturalno - oświatowej z dziećmi i dorosłymi.

W 1973 roku został założony kolejny punkt biblioteczny w Gruszowie Małym, mieścił się w prywatnym domu, prowadziła go Józefa Bednarz.

Rok 1975 - reforma administracyjna kraju, przejście na dwustopniowy podział administracyjny: województwo i gmina, spowodowały szereg zmian administracyjnych i merytorycznych w sieci bibliotek publicznych. Gromadzka Biblioteka Publiczna w Smęgorzowie została przekształcona w Filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Punkt biblioteczny znajdujący się w Radwanie przejęła Publiczna Biblioteka w Szczucinie. W tym czasie biblioteka założyła nowy punkt biblioteczny w Gruszowie Wielkim, zlokalizowano go w Klubie Rolnika, prowadzony był on do roku 1978.

W 1978 roku został założony punkt biblioteczny w północnej części wsi Smęgorzów u Bronisławy Stręk (istniał do 1991 roku). Biblioteka w 1978 roku posiadała już telewizor, radio, magnetofon.

W 1989 roku nastąpiła likwidacja punktów bibliotecznych w Gruszowie Małym i Sutkowie.

 

Reforma administracyjna w 1990 roku spowodowała następne zmiany. Ustawa o samorządzie z 8 marca 1990 roku podporządkowała biblioteki samorządom. Władze lokalne gminy przejęła opiekę nad bibliotekami publicznym i ich finansami. W maju 1991 roku biblioteka z powodu trudnych warunków lokalowych zawiesiła swoją działalność W 1992 roku dzięki staraniom ludności wiejskiej i władz samorządowych biblioteka otrzymuje nowy lokal w budynku "Domu Ludowego" w Smęgorzowie.

 

Od września 1992 roku zaczyna znów funkcjonować filia biblioteczna, kierownikiem biblioteki została Sylwia Guca funkcje tą pełniła do roku 2001, w roku 2001 stanowisko to obejmuje Anna Kaczówka.

W 2012 roku biblioteka przechodzi gruntowny remont. Zakres prac obejmował: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacje elektryczną wraz z oświetleniem, założono nowe ogrzewanie, wymieniono posadzkę i założono nowe płytki, wyrównano i odmalowano ściany i przeorganizowano wnętrza /rozebranie ściany działowej/ co sprawiło zwiększenie jego powierzchni o 15 m2 . Lokal został wyposażony w nowe  meble  biblioteczne (regały i ladę biblioteczną) , które podniosły estetykę i funkcjonalność placówki bibliotecznej, umożliwiły polepszenie warunków korzystania z usług biblioteki. Czytelnicy mają również dostęp do  bezpłatnego Internetu. Obok lokalu filii bibliotecznej jest duża sala wiejska w której w razie potrzeby mogą odbywać się spotkania oraz imprezy biblioteczne.

W 2013 roku przeprowadzony został ostatni etap remontu  Domu Strażaka, w którym mieści się filia MBP w Smęgorzowie. Zakres prac obejmował: docieplenie ścian budynku, wykonanie nowej elewacji oraz przebudowę placu przed budynkiem.

 

Kadra biblioteczna:

Historia biblioteki to nie tylko dzieje lokalu, wyposażenia, księgozbioru - to również ludzie, którzy w jej kształt włożyli swoją wiedzę, umiejętności, osobiste zaangażowanie. Obecny kształt to wspólny dorobek pracowników, którzy związali na krócej lub dłużej swój los i ambicje zawodowe z Biblioteką w Smęgorzowie.

Personel placówki bibliotecznej w Smęgorzowie w latach 1956 - 2004:

  • Jan Surowiec 1956 - 1957
  • Andrzej Wrona 1957 - 1962
  • Stefania Czeluśniak 1962 - 1989
  • Agnieszka Stanek 1982 - 1986
  • Danuta Kowal 1988 - 1991
  • Sylwia Guca 1992 - 2001
  • Anna Kaczówka 2001 - nadal

 

Przez cały okres działalności smęgorzowskiej biblioteki, zatrudnionych było 6 pracowników. Wszystkie te osoby, w swej pracy starały się dobrze wypełniać zadania, jakie stawiane są przed bibliotekarzami pracującymi w bibliotekach publicznych.

Największy wkład w rozwój placówki bibliotecznej w Smęgorzowie włożyła długoletnia kierowniczka biblioteki Stefania Czeluśniak. Całą karierę zawodową związała z bibliotekarstwem publicznym. Warto podkreślić, że 27 lat przepracowała w bibliotece w Smęgorzowie. Wykazywała się w swej pracy wieloma inicjatywami i zdolnościami organizacyjnymi, w zakresie rozwoju filii. Zawsze życzliwa i uśmiechnięta, lubiana przez czytelników. Przyczyniła się do zgromadzenia cennego księgozbioru. To jej zawdzięczamy, że dziś Smegorzów jest najbardziej "rozczytaną" wsią w gminie Dąbrowa Tarnowska.

 

II. ZBIORY

Zbiory biblioteki - to podstawa jej istnienia i funkcjonowania, stanowią "serce biblioteki". Biblioteki publiczne posiadają zbiory uniwersalne ze wszystkich dziedzin. Zasoby te - szczególnie w środowisku, w którym nie ma innej placówki bibliotecznej - powinny służyć wszystkim szeroko rozumianym potrzebom czytelniczym: kształceniu i dokształcaniu, zaspokajaniu aspiracji poznawczych, rozrywce, czy wreszcie rozwiązywaniu różnych zagadnień codziennego życia.

545 21 352
1573 158 3860
2492 330 9389
4480 557 24733
6174 684 28098
8760 872 30349
11110 881 31640
12276 732 21865
11355 353 10776
12654 317 10742
12953 278 10891
13546 165 8420

11772

12657

178

161

7544

7211

 

III. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA

Praca z czytelnikiem w wiejskiej bibliotece publicznej w Smęgorzowie uzależniona jest od potrzeb miejscowego społeczeństwa. Biblioteka utożsamia się z obsługiwanym środowiskiem. Szczególną opieką otacza dzieci i młodzież organizując dla nich lekcje biblioteczne, konkursy, wycieczki, imprezy biblioteczne. Placówka prowadzi w miarę swoich możliwości szerokie działania popularyzujące bibliotekę i czytelnictwo poprzez organizowanie wystaw, konkursów.

 


Filia Biblioteczna w Smęgorzowie; 33-202 Smęgorzów;
[ Godziny udostępniania ]
[ Kontakt ]