Sławni... : Dąbrowa Tarnowska Miasto i Powiat.

Sławni... : Dąbrowa Tarnowska Miasto i Powiat.
Tytuł: 
Sławni... Dąbrowa Tarnowska. Miasto i Powiat

ISBN: 83-923043-1-4
wydanie: 2006, 176 s.
cena: 10 zł

Publikacja zawiera biogramy najznamienitszych ludzi wpisanych na trwałe w dzieje i dorobek ziemi dąbrowskiej, którzy swoją pracą przyczynili się do rozwoju swej "małej ojczyzny". To ludzie urodzeni na terenie obecnego powiatu dąbrowskiego, wychowankowie dąbrowskiego gimnazjum i liceum, ludzie nauki, kultury i sztuki, pracownicy oświaty, działacze społeczni i polityczni, duchowni zaangażowani w życie społeczne. Są tu także żołnierze, kombatanci, animatorzy spółdzielczości wiejskiej. To także ludzie, którzy przybyli do Dąbrowy Tarnowskiej i okolic z innych regionów naszego kraju i część swego życia spędzili na terenie powiatu dąbrowskiego.

Publikacja zawiera biogramy wyłącznie osób już nieżyjących. Pod względem geograficznym Sławni... Dąbrowa Tarnowska. Miasto i Powiat obejmuje teren powiatu dąbrowskiego w jego obecnych granicach, tj. po reformie administracyjnej kraju w 1999 r. Biogramy opatrzone zostały wykazem literatury, na podstawie której zostały opracowane, a czasami - w przypadku ludzi pióra - zestawieniem bibliografii podmiotowej.