Rzeszuto J.:Żydzi dąbrowscy.

Rzeszuto J.:Żydzi dąbrowscy.
Tytuł: 
Żydzi dąbrowscy
Autor: 
Rzeszuto J.

Rzeszuto J.:Żydzi dąbrowscy. - Dąbrowa Tarnowska: Wydaw. "Kurier Dabrowski" S.C., 1993

Historia ludności żydowskiej mieszkającej w Dąbrowie Tarnowskiej. Jej zwyczajów i rytuałów oraz  losów w czasie II wojny światowej. Książka zawiera również historię zabytków żydowskich na terenie Dąbrowy oraz słownik podstawowych terminów i znaczeń.