PAŹDZIERNIKOWE PRELEKCJE NIE TYLKO DLA SENIORÓW

Dąbrowska grupa uczestników projektu „iSenior- Otwarta Akademia na 60+” dwukrotnie już miała możliwość wziąć udział w spotkaniach ze specjalistami z różnych dziedzin życia. Pierwszy wykład dr Jacka Roika, lekarza chorób wewnętrznych odbył się 4 października i poświęcony był profilaktyce chorób cywilizacyjnych. 18 października odbyły się wykłady: „Niech się stanie światłość” i „Ulepił człowieka z prochu ziemi” połączone z prezentacją multimedialną, które poprowadził  ks. dr Tomasz Maziarka, biblista i filozof. W spotkaniach mogli uczestniczyć również wszyscy zainteresowani mieszkańcy miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska.

Zadanie współfinansowane w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013

Fotoreportaż: