ZAPAMIĘTAM ZNAK KRZYŻA KREŚLONY JEGO RĘKĄ

„Trwa człowiek poza wszelkim odejściem i przyjściem
w sobie i w Tobie”.
abp Karol Wojtyła – Wigilia Wielkanocna

2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 zmarł JAN PAWEŁ II, Papież Tysiąclecia, pojednania religijnego, solidarności społecznej. Wybitny Polak, Patriota, wielki Autorytet moralny świata i Polaków, niestrudzony Apostoł, Pielgrzym świata. Chcemy przywołać te dni kiedy bliskie stały się wszystkie Jego pielgrzymki do Polski i wypowiedziane w czasie ich trwania słowa, które są dla nas drogowskazem na przyszłość.

Słowa wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II w 1999 r. w nowoczesnym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego kierowane do przedstawicieli nauki, bibliotekarzy, podkreślające rolę nauki we współczesnym świecie są dla nas szczególnie bliskie. „Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego. Wszystko to zaś razem jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne patrymonium kultury i nauki. Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego, który odzwierciedla owo Boże Tchnienie, jakie towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka”.
Są w życiu każdego człowieka chwile, które skłaniają do refleksji nad upływającym czasem oraz znaczeniem słowa  „przemijanie”. W ten szczególny wieczór kiedy mijała 8 rocznica odejścia do „domu Ojca Swego” naszego umiłowanego Papieża błogosławionego Jana Pawła II w naszej bibliotece odbył się wieczór wspomnień poświęcony Jego osobie. Pełni zadumy nad wpływem jego osoby i nauki na nasze życie słuchaliśmy koncertu poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu „Złote Wrota”, koncertu przepełnionego smutkiem, tęsknotą i nieprzemijającą miłością do Jana Pawła II. Piosenkom i pieśniom towarzyszyły wspomnienia z pielgrzymki papieskiej do Tarnowa 10 czerwca 1987 r. kiedy to Ojciec Święty chciał się „napatrzeć nieprzeliczonej rzeszy wiernych, chciał się napatrzeć tej bliskiej jego sercu ziemi. Dostrzegł otaczające plac beatyfikacyjny lasy, świeżą po ulewnych deszczach poprzednich dni zieleń i Lisią Górkę”. Koncertowi towarzyszyło otwarcie wystawy „JAN PAWEŁ II NA TARNOWSKIEJ ZIEMI” upamiętniającej to tak dla nas ważne wydarzenie, dzięki  której znowu możemy przeżywać pamięcią tamte cudowne dni.

Cieszy fakt, że te odczucia podziela również najmłodsze pokolenie, którego nie zabrakło na koncercie. Tym razem „Złote Wrota” goszczące w MBP po raz trzeci wystąpiły w składzie: Ewa Grabczyńska i Adam Dudek wokal, autor niektórych tekstów, Roksana Chrzanowska- gitara, Kinga Siedlik – skrzypce i Paweł Grabczyński- instrumenty klawiszowe. W uroczystości uczestniczył Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, z-ca Burmistrza Marek Minorczyk, radni: Gabriela Dudek i Józef Lizak oraz wielu zaprzyjaźnionych czytelników i sympatyków biblioteki.

Wystawę „JAN PAWEŁ II NA TARNOWSKIEJ ZIEMI” powstałą ze zbiorów Adama Dudka można zwiedzać do końca kwietnia 2013 roku w godzinach pracy biblioteki. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy w godzinach pracy biblioteki.

Fotoreportaż: