WYKŁAD W MBP "DANIELNIK- MATERIALNE ŚWIADECTWO WYDARZEŃ SZCZEGÓLNYCH DLA LOKALNEJ I NARODOWEJ TOŻSAMOŚCI"

Uczniowie klasy III b Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jerzego Brauna w Dąbrowie Tarnowskiej Wiktoria Grzech i Błażej Węgrzyn kandydują do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Kancelarię Sejmu RP. Tematem tegorocznej edycji jest „Miejsce pamięci-materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości”. W ramach tego projektu przeprowadzono badania mające na celu zdiagnozowanie świadomości mieszkańców powiatu dąbrowskiego na temat pomnika w Danielniku i wydarzeń z nim związanych. Uczniowie wraz z sojusznikami podjęli działania, które przybliżyły tragedię mieszkańców Ujścia Jezuickiego i Opatowca. W ramach ich inicjatywy zorganizowana została wycieczka śladami zbrodni oraz spotkanie z ostatnimi świadkami wydarzeń z lipca 1944 roku. Dodatkowo przeprowadzono prezentację zebranych materiałów na lekcjach wychowawczych. Honorowy patronat nad projektem objęli Starosta powiatu dąbrowskiego pan Tadeusz Kwiatkowski i Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej pani Jadwiga Kusior.

Uczniowie w ramach projektu przeprowadzili sondaż. Z ananlizy odpowiedzi ankietowanych wynika, że:

  • 95% ankietowanych mieszkańców naszego powiatu jest świadoma tragedii związanej z wydarzeniami, które upamiętnia pomnik, ale 70% nie potrafi podać szczegółów.
  • wszyscy ankietowani, z wyjątkiem dwóch osób, zdobyli powyższe informacje w szkole lub z opowiadań rodziców i dziadków.
  • 80% osób była przynajmniej raz pod pomnikiem (głównie za pośrednictwem szkoły), lecz 20% nigdy go nie odwiedziło.
  • osoby powyżej 50 roku życia posiadały większą i bardziej szczegółową wiedzę na temat zbrodni niż osoby w przedziale wiekowym 14-20 i 20-49.
  • 100% ankietowanych było zdania, że pomnik powinien zyskać większe zainteresowanie.

Wyniki z przeprowadzonego badania wskazują, iż pomnik potrzebuje większego zainteresowania władz samorządowych i mieszkańców powiatu. W lokalnych publikacjach powinny być zamieszczane obszerniejsze  informacje na temat wojennej tragedii mieszkańców Ujścia Jezuickiego i Opatowca. Należy zachęcać naszych rówieśników do poznawania historii wydarzeń, których trudno znaleźć w programie gimnazjum.

W dniu 28 kwietnia 2016 roku o godzinie 12:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się otwarty wykład na temat „Danielnik- materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości”. Zapraszamy serdecznie na spotkanie z historią naszej małej ojczyzny!

Wiktoria Grzech, Błażej Węgrzyn, kl. III b Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jerzego Brauna w Dąbrowie Tarnowskiej