UDZIAŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ W PROGRAMACH BIBLIOTEKI NARODOWEJ W 2014 ROKU

 W 2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej aplikowała do dwóch programów ogłoszonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. 

Są to: Priorytet 1 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek"  w którym biblioteka bierze udział już od kilku lat oraz nowy Priorytet 2 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów), który ma na celu ułatwienie dostępu do nowości wydawniczych uczniom szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowanie nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury. W ramach Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - Priorytet 1,  dzięki swoim staraniom MBP otrzymała 12 230 zł na zakup nowych książek, w tym  4 076,67zł na książki dla dzieci i młodzieży. Dzięki niemu  zakupiono 667 woluminów,  w tym 399 dla dzieci i młodzieży.  We wnioskach obu programów trzeba było zagwarantować wkład własny. Z wkładu własnego, który wyniósł 7 344,52 zł biblioteka kupiła  315 woluminów. Dzięki współpracy ze Szkołą Podstawową  nr 2 oraz Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej z powodzeniem przeszedł również wniosek Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów) - Priorytet  2. Miejska Biblioteka Publiczna  otrzymała 10 tysięcy złotych na jego realizację. Dzięki nim zakupiono 551 oraz z wkładu własnego, który wynosił 3 619,88 zł - 197 woluminów literatury dla dzieci i młodzieży, która została przekazana bibliotekom szkolnym w depozyt. Książki mogą już wypożyczać uczniowie PSP nr 2 oraz Gimnazjum  nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. W sumie w 2014 r. z własnego budżetu MBP wydała  na książki i audiobooki 18 527,34 zł za które zakupiono  782 woluminy oraz  87 j. inw. książki mówionej oraz 22 230 zł z programów Biblioteki Narodowej, za które zakupiono 1 218 woluminów.