ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „POCZTÓWKA DO NIEPODLEGŁOŚCI”

Dziś w naszej bibliotece odbyło się rozstrzygnięcie regionalnego konkursu plastycznego pt. „Pocztówka do niepodległości” zorganizowanego przez Fundację „Cordare”. Konkurs został ogłoszony w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem inicjatywy była popularyzacja wiedzy o tym ważnym dla naszego kraju wydarzeniu oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec ojczyzny. Na konkurs wpłynęło 315 prac. Przy ocenie kartek wzięto pod uwagę jakość wykonania, oryginalność, pomysłowość, walory artystyczne oraz stopień trudności i zgodność pracy z tematem i regulaminem konkursu.

Komisja powołana przez organizatora w składzie:

Ks. dr Robert Biel       – Prezes Fundacji "CORDARE"

Edmund Wilk             – artysta plastyk

Jadwiga Kusior           – Dyrektor MBP w Dąbrowie Tarnowskiej

Marta Warias              – Dyrektor GCK w Żabnie.

przyznała następujące nagrody:

Grand Prix      Natalia Patulska – Szkoła Podstawowa w Łęgu Tarnowskim

w kategorii wiekowej klasy I - III:

MIEJSCE I     Maciej Kostrzewa- Szkoła Podstawowa w Niedomicach,                      

MIEJSCE II    Piotr Chrabąszcz - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,

MIEJSCE III   Krzysztof Puła - Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Niecieczy,

                    Julia Warias - Szkoła Podstawowa w Radgoszczy

w kategorii wiekowej klasy IV - VI:

MIEJSCE I       Laura Rzeszutek - Szkoła Podstawowa w Niedomicach,

MIEJSCE II      Emilia Szczygieł- Szkoła Podstawowa w Szczucinie,

MIEJSCE III    Szymon Bieś - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,

WYRÓŻNIENIE   Kacper Prażuch - Szkoła Podstawowa w Niedomicach

w kategorii wiekowej klasy VII, VIII i gimnazjalne:

MIEJSCE I      Julia Tatarczuch- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej,

MIEJSCE II      Bartosz Kaczocha - Szkoła Podstawowa w Radgoszczy,

MIEJSCE III     Paulina Czarna - Szkoła Podstawowa w Żabnie,

WYRÓŻNIENIE    Agata Forgiel - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Wynikiem konkursu jest zorganizowana w naszej bibliotece wystawa, na której zaprezentowano   wszystkie pocztówki, które wpłynęły na konkurs. Ekspozycję można zwiedzać w holu MBP na parterze do końca roku w godzinach pracy biblioteki. Serdecznie zapraszamy. smiley

Fotoreportaż: