Promocja książki "Dąbrowa Tarnowska. Kronika Miasta i Gminy"

Nasza biblioteka wybrała początek wiosny i restaurację „Powiśle” w hotelu Cristal Park na promocję II edycji publikacji pt. „Dąbrowa Tarnowska. Kroniki Miasta i Gminy”. Wydarzenie prowadziła Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej Anna Jastrzębiec-Witowska odpowiadając na potrzebę zaznaczania jubileuszy takich jak 330 lat nadania praw miejskich Dąbrowie Tarnowskiej. W swoim wystąpieniu Burmistrz Krzysztof Kaczmarski wspomniał o 1413 roku, gdyż wówczas w dokumentach historycznych pojawiła się pierwsza wzmianka o dąbrowskiej osadzie. Poszerzone wydanie jest kontynuacją pomysłu emerytowanej Dyrektor MBP Jadwigi Kusior, która dekadę temu zapragnęła przedstawić historię Dąbrowy Tarnowskiej w formie kalendarium oraz czuwać nad jej redakcją. Autorem obu edycji jest dr Krzysztof Moskal, doktor teologii, pasjonat historii, wykładowca akademicki, autor licznych publikacji i artykułów historycznych, obecnie zawodowo związany z Miejską Biblioteką Publiczną im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Jadwidze Kusior za jej nieocenioną rolę w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Wręczył ją Burmistrz Krzysztof Kaczmarski z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaczona podziękowała za wieloletnią współpracę z gospodarzami miasta Krzysztofem Kaczmarskim i Stanisławem Początkiem. Wyraziła radość i satysfakcję ze swojej ścieżki zawodowej doceniając również zespół pracowniczy, któremu przewodziła przez wiele lat. Gratulacje Jadwidze Kusior złożyło całe środowisko bibliotekarskie powiatu dąbrowskiego reprezentowane przez Małgorzatę Morawiec, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie, obecnie koordynującej prace bibliotek gminnych powiatu.

Program wydarzenia kontynuowano w formie wywiadu udzielanego przez dra Krzysztofa Moskala dyrektorce MBP Annie Jastrzębiec-Witowskiej. Autor kroniki przedstawił najważniejsze momenty w dziejach Dąbrowy Tarnowskiej oraz te najbardziej dla niego fascynujące. Zapytany o moment historyczny, który chciałby zobaczyć na własne oczy przyznał, że lokacja miasta byłaby dla niego szczególnie ciekawa. W źródłach historycznych brakuje bowiem konkretnej daty tego wydarzenia. Historycy przyjmują, że prawa miejskie Dąbrowa Tarnowska uzyskała u schyłku panowania Jana III Sobieskiego, nie wcześniej niż w 1691 roku, ale nie później niż 1693 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz, w imieniu Starosty Lesława Wieczorka wręczyła listy gratulacyjne skierowane do dra Krzysztofa Moskala, Burmistrza    Krzysztofa Kaczmarskiego i dyrektorki MBP Anny Jastrzębiec-Witowskiej.

Miłym akcentem była obecność Ewy Szczepańskiej, siostry autora, a zarazem autorki koncepcji okładki obu edycji książki. Warto również zaznaczyć, że w najnowszym wydaniu na okładce wykorzystano zdjęcie dąbrowianina Tomasza Jagiełło, na co dzień pracownika Akcent Studio.

Program wydarzenia uświetniły występy młodych wokalistek: Zofii Ciećko, Laury Kądzielawy, Kai Piekielniak, Zuzanny Witek, których opiekunką muzyczną jest pani Monika Kuta, związana z Gminnym Centrum Kultury w Żabnie.

Uroczystość zgromadziła liczną publiczność wśród której obecni byli: Burmistrz Żabna w latach 2002-208 Stanisław Kusior, Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek, Radni Rady Miejskiej Mirosław Jastrząb i Jerzy Żelawski, Radny Rady Powiatu Dąbrowskiego Paweł Kaczmarski, Prezes RPWiK Jacek Sarat, Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury Paweł Chojnowski, Kierownik dąbrowskiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie Agata Obara-Giera, Dyrektor Muzeum Drogownictwa w Szczucinie Katarzyna Bochenek-Kolano, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Anna Fido, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie Elżbieta Kaczocha, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej Dariusz Weglowski, Dyrektor Przedszkola w Smęgorzowie Danuta Jakóbczak, Dyrektor Przedszkola w Nieczajnie Górnej Wiesława Wójcik, Dyrektor Dziennego Domu „Senior+” Renata Sawa, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Krystyna Guzik, Prezes Stowarzyszania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” Beata Partyńska, Prezes dąbrowskiego oddziału Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Halina Sarat oraz Urszula Skórka z e-Kuriera Dąbrowskiego, a także pasjonat historii lokalnej, rekonstruktor średniowiecznych czasów Wojciech Maniak, zwany Wojciechem z Bagien.

 

Fotoreportaż: