PROFESOR JAN CHMURA W DĄBROWSKIEJ KSIĄŻNICY

"Gdybyśmy mogli dostarczyć każdemu odpowiednią ilość pożywienia i wysiłku fizycznego,
nie za małą i nie za dużą, znaleźlibyśmy najbezpieczniejszą drogę do zdrowia."
 [ Hipokrates 460-377 p.n.e]

7 listopada Sala Audytoryjna wypełniła się po brzegi gośćmi,  którzy przybyli na spotkanie z prof. zw. dr hab. Janem Chmurą - profesorem nauk o kulturze fizycznej, specjalizującym się w fizjologii, wybitnym specjalistą w zakresie przygotowania motorycznego w grach zespołowych, Dziekanem Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Jan Chmura urodził się w 1949 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. Rozpoczęciu wykładu towarzyszyły krótkie wzruszające wspomnienia  Pana profesora z młodości i systematycznych pobytach w Dąbrowie Tarnowskiej. Studia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ukończył w 1976 r. Stopień doktora uzyskał w 1986 r., a doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w roku 1995. Profesora zwyczajnego nauk o kulturze fizycznej osiągnął w 2001 r. Od lat współpracuje z Instytutem Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie - Zakład Fizjologii Stosowanej. W latach 1996 - 1999 był Dziekan Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W latach 2000 - 2002 członek Sekcji Wychowania Fizycznego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Członek Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a w latach 2002 - 2008 Przewodniczący Zespołu Kierunków Studiów Wychowania Fizycznego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kierownik Katedry Motoryczności Sportowca. Jest autorem ponad 200 prac naukowych, popularno - naukowych i metodycznych z zakresu metodologii i fizjologii wysiłku fizycznego i teorii sportu. Wprowadził do terminologii naukowej nowe pojęcie "próg psychomotorycznego zmęczenia". Posiada uprawnienia trenera klasy pierwszej w piłce nożnej. Od wielu lat związany z piłką nożną współpracował z wieloma czołowymi klubami piłkarskimi w Polsce, m. in. z Cracovią Kraków, Odrą Wodzisław, Górnikiem Zabrze i Zagłębiem Lubin. Wielokrotnie  nagradzany przez Ministra Kultury Fizycznej i Turystyki i Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W roku 1992 i 2006 otrzymał główną nagrodę w konkursie na najlepszą publikację roku, miesięcznika popularnonaukowego "Sport wyczynowy". Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Rady Naukowej czasopisma "TW Sport + Medizin" (Niemcy), Komitetu Redakcyjnego kwartalnika "Wychowanie fizyczne i Sport", przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Sportu Dzieci i Młodzieży w Jeleniej Górze, Rady Trenerów PZPN w Warszawie, Sekcji Wychowania Fizycznego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Od roku 2002 jest przewodniczącym Zespołu Kierunku Studiów Wychowania Fizycznego i członkiem Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Warszawie.
Interesuje się sportem, literaturą i muzyką. Podczas spotkania w naszej bibliotece prof. Jan Chmura wygłosił  wykład „Wpływ aktywności ruchowej na stan zdrowia”, mający na celu propagowanie różnorodnych form aktywności fizycznej. Ruch  stymuluje rozwój organizmu i utrzymuje go w dobrej formie, poprawia jakość życia, zapobiega rozwojowi wielu chorób przewlekłych. Ponadto wyrabia cechy, które niezbędne są w codziennym życiu: równowagę emocjonalną, hart psychiczny, odporność na stresy, zmniejszenie ryzyka rozwoju chorób metabolicznych. Korzystnie wpływa na układy: krążenia, oddechowy i nerwowy. Prowadzący zwrócił także uwagę na zapotrzebowanie organizmu na energię jakie daje właściwe żywienie. Brak regularnych ćwiczeń fizycznych oraz niewłaściwy sposób odżywiania jest istotnym czynnikiem ryzyka chorób przewlekłych w tym: miażdżycy, nadwagi i otyłości, choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, zaburzeń lipidowych oraz przyspiesza starzenie organizmu. Cały wykład, poparty bogatą przemawiającą do wyobraźni odbiorców prezentacją, poparty wziętymi z życia przykładami wywołał duże wrażenie na odbiorcach, którymi byli czytelnicy i użytkownicy biblioteki oraz uczniowie klas o profilu sportowym Gimnazjum Publicznego nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. „Ruchu nie można zapisać na receptę, wybór należy do ciebie” słowa prof. zw. dr hab. Jana Chmury kończące wykład stanowią podsumowanie spotkania, które mamy nadzieje wpłyną motywująco na nasze podejście do aktywnego stylu życia.

Fotoreportaż: