PRELEKCJA O RODZINIE KONOPKÓW

Dnia 12 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie pt. „Rodzina Konopków” w ramach cyklu „Dąbrowa jaką pamiętam”. Prelekcję poprowadziła Edyta Więcek, pracownik Działu dla Dorosłych i Młodzieży MBP, której zainteresowanie tą rodziną wynikało z tematu pracy magisterskiej, którą była rodowa biblioteka Konopków. Rodzina Konopków osiedliła się w dobrach breńskich w drugiej połowie XVIII wieku. Z tego rodu wywodzili się m.in. Prosper Konopka - bohater powstania listopadowego zamordowany w czasie rabacji galicyjskiej, Jan Franciszek Konopka - polityk i działacz społeczny, który był jednym z inicjatorów budowy linii kolejowej Tarnów-Żabno-Dąbrowa Tarnowska-Szczucin. Przyjaźnił się on również z młodopolskim malarzem Jackiem Malczewskim, który często gościł w jego majątku. Znajomość ta zaowocowała powstaniem w 1904 roku portretu barona Jana Franciszka Konopki, który można zaliczyć do jednych z najlepszych portretów tego artysty. Niewątpliwie najbardziej znaną i barwną osobistością z tej rodziny był baron Feliks Konopka, syn Jana Franciszka. Kolekcjonował on obrazy, pobierał także nauki malarstwa u samego Jacka Malczewskiego. Był również poetą, w 1929 roku wydał swój pierwszy tomik poezji „Słowa w ciemności”, który został przychylnie przyjęty przez krytykę. Feliks Konopka prowadził korespondencję m.in. z Marią Pawlikowską-Jasnorzewską oraz  Mariną Bersano-Begey. Jego przekładom na język francuski i niemiecki literatura polska zawdzięcza popularyzację za granicą. Zaliczany jest do grona najwybitniejszych polskich tłumaczy. W 1963 r. otrzymał nagrodę PEN Clubu za przekład „Fausta” J. Goethego. Za całokształt twórczości został uhonorowany także nagrodą miasta Krakowa. Rodzina Konopków z Powiśla Dąbrowskiego na przestrzeni dziejów wykazywała się wieloma inicjatywami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi, wielokrotnie pełniąc ważne funkcje państwowe. Dwory w Brniu oraz w Oleśnie wpisują się w zespół krajobrazowych założeń zieleni z II połowy XVIII wieku. W jego skład wchodzą parki dworskie w Brniu oraz w Oleśnie, trzy aleje lipowo-dębowe, pozostałości fortyfikacyjne, zespół stawów oraz sady. Jest to jedno z ciekawszych tego typu założeń w Polsce, a unikatowych w skali małopolski. W 1934 roku park został objęty ochroną prawną.

Uczestnikami dzisiejszego spotkania była młodzież z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jerzego Brauna w Dąbrowie Tarnowskiej. Grupy zainteresowane prelekcją prosimy o kontakt z Działem dla Dorosłych i Młodzieży osobiście lub pod tel. 14-655-93-03 wew. 13. smiley

Fotoreportaż: