POWSTANIE STYCZNIOWE W ILUSTRACJACH PRASOWYCH Z EPOKI - WYSTAWA

Dział dla Dorosłych i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza do zwiedzania wystawy pt. „Powstanie styczniowe w ilustracjach prasowych z epoki”, która poświęcona jest temu krwawemu zrywowi w dziejach naszego narodu, skierowanemu przeciwko jednemu z zaborców – Cesarstwu Rosyjskiemu.

Wirtualna wystawa opracowana została przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego. Prezentuje ilustracje dotyczące powstania styczniowego zamieszczone w czasopismach zagranicznych i polskich w okresie jego trwania. Grafika została wybrana z periodyków znajdujących się w zbiorach Działu Wydawnictw Periodycznych Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Wystawa dostępna jest w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=17121&from=publication

W tym roku przypada 160. rocznica wybuchu powstania styczniowego, które rozgrywało się aż do jesieni 1864 r. i było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Na ekspozycji prezentowanej w holu MBP pokazane zostały  wybrane fragmenty tej wystawy, odnoszące się do wydarzeń przedpowstaniowych, z okresu powstania, satyryczne grafiki oraz portrety. Ilustracjom towarzyszy prezentacja tematycznej literatury ze zbiorów naszej biblioteki.

Zapraszamy do zwiedzania tej interesującej wystawy do końca stycznia br., od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-17:00, w soboty w godz. 10:00-14:00. Zorganizowane grupy prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem dla Dorosłych i Młodzieży MBP, tel. 14 655 93 03 wew. 13.

Fotoreportaż: 
Kobieta z dziewczynkami zwiedza wystawęMężczyzna i kobieta zwiedzają wystawę