Finisaż wystawy „Tacy jesteśMy” w przededniu Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

W ostatni dzień listopada nasza biblioteka i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) w Dąbrowie Tarnowskiej ponownie połączyły siły, by zaprezentować twórcze dokonania osób z niepełnosprawnościmi w przededniu ich święta, czyli obchodzonego 3 grudnia Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Okazji dostarczył finisaż wystawy „Tacy jesteśMY’, która prezentowana była w Dziale dla Dorosłych i Młodzieży MBP od pierwszych dni października. Wydarzenie prowadzili Anna Jastrzębiec-Witowska i dyrektor WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej Przemysław Śliwa, przy udziale Pauliny Cygan, terapeutki z WTZ i autorki filmu dokumentalnego o podopiecznych placówki. Projekcja tego materiału filmowego, również pod tytułem „Tacy jesteśMY” stała się wstępem do ciekawej dyskusji zainicjowanej przez pana Stanisława Mazura, rodzica uczestnika WTZ w Dąbrowie Tarnowskiej o szansach osób z niepełnosprawnościami na realizowanie swoich pasji i marzeń oraz roli terapii zajęciowej w ich osiąganiu. W dalszej części programu goście mogli zwiedzać wystawę przy dźwiękach muzyki zespołu Golden Boys i skosztować smakołyków przygotowanych w pracowni kulinarnej WTZ.

W wydarzeniu udział wzięli: Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Ryczek, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Marta Chrabąszcz, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń Beata Pertyńska, Prezes dąbrowskiego oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Halina Sarat, Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury Krystyna Guzik, kierownik dąbrowskiej filii Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie Agata Obara-Giera, Kierownik Dziennego Domu „Senior+” Renata Bączek, Dyrektor Centrum Polonii w Brniu Małgorzata Bułat, czynne i emerytowane bibliotekarki, uczestnicy warsztatów artystycznych, Dyskusyjnego Klubu Książki i Klubu Krzyżówkowicza, działających przy dąbrowskiej bibliotece oraz czytelnicy i sympatycy MBP i WTZ.

 

Fotoreportaż: