EKOLOGICZNY KONKURS PLASTYCZNY W FILII BIBLIOTECZNEJ W SZARWARKU ROZSTRZYGNIĘTY

W piątek 12 maja br. odbyło się uroczyste podsumowanie wyników Ekologicznego Konkursu Plastycznego pod hasłem ZIEMIA – PLANETA MOICH MARZEŃ”    zorganizowanego  przez Filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szarwarku oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Szarwarku.

Celem konkursu było uwrażliwienie odbiorcy na aktualny stan zagrożenia środowiska  i problemy związane z rozwojem cywilizacji oraz promowanie postaw ekologicznych wśród dzieci. W konkursie wzięło udział 22 osoby. Prace konkursowe przygotowali czytelnicy biblioteki i uczniowie szkoły podstawowej z kl. I – VI.  Jury konkursowe w składzie:  sołtys Szarwarku  Marta Mędala  oraz  wychowawcy klas: Barbara Pasternak  i Sylwia  Piekielniak oceniło prace w dwóch kategoriach  kl. I – III  i IV –VI , biorąc pod uwagę poziom artystyczny, pomysłowość w doborze technik plastycznych oraz staranność wykonania prac. Oto wyniki prac komisji:

W kategorii szkoły podstawowe kl. I-III
I miejsce- Oliwia Moździerz -   kl. I  oraz  Mateusz Żaba kl. I  
II miejsce- Dominika Gut -       kl. II
III miejsce- Michał Wątroba  - kl. I
Wyróżnienie :   Artur Kudła -    kl. I

W kategorii szkoły podstawowe kl. IV-VI
I miejsce -  Klaudia Żurawska  -  kl. IV    oraz    Izabela Orłowska  - kl. VI
II miejsce-  Wiktoria Tułacz -      kl. VI    oraz   Oliwia Bieś   - kl. VI
III miejsce-  Krystian Puła   -     kl. IV                                                                                      Wyróżnienie :  Gabriela  Mikuła  -kl. VI    

Uroczystemu ogłoszeniu wyników konkursu towarzyszyło wręczenie nagrody dla NAJAKTYWNIEJSZEGO CZYTELNIKA ROKU 2016  Emilii Kuta z kl. III  w związku z trwającym  8-15 maja 2017 - XIV OGÓLNOPOLSKIM  TYGODNIEM  BIBLIOTEK.  Wszyscy laureaci  otrzymali  nagrody  i dyplomy  z rąk Marcina Grabki  - nauczyciela w PSP  w Szarwarku, Radnego Rady Miejskiej oraz Przewodniczącego Komisji  do Spraw Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej, który złożył wszystkim słowa podziękowania i gratulacje. Dziękujemy  dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej  Jadwidze Kusior oraz dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Szarwarku Anecie Orłowskiej  za ufundowanie nagród, a także pani Alicji Lulek  za współpracę. Wystawę pokonkursową można zwiedzać do końca miesiąca maja 2017 r.w godzinach pracy szkoły. 

                 Dziękujemy za udział w naszym konkursie i gratulujemy zwycięzcom.

Fotoreportaż: