Zakup nowych książek

NOWE KSIĄŻKI DĄBROWSKIEJ KSIĄŻNICY

Na wniosek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej do Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych nasza biblioteka  otrzymała dofinansowanie na zakup nowych książek. W tym roku przyznana kwota wynosiła 14 860 zł.  Dofinansowanie to pomogło powiększyć i uzupełnić księgozbiór w bibliotece głównej, a także w filiach.

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Po raz kolejny w 2017 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej wnioskując  w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych otrzymała dofinansowanie na zakup nowych książek kwotę 14 860 zł.

NOWOŚCI Z PROGRAMU MKiDN

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej jest w trakcie realizowania Programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa -  Priorytet 1  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, który jest  prowadzony przez  Bibliotekę Narodową. 

UDZIAŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ W PROGRAMACH BIBLIOTEKI NARODOWEJ W 2014 ROKU

                            

 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził budżet Priorytetu 1 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" na rok  2014.  Wynosi on 20 mln. zł. Program w ramach zadań własnych realizuje Biblioteka Narodowa. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podobnie jak w roku 2013 jedna trzecia dotacji przeznaczona zostaje na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.