UDZIAŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ W PROGRAMACH BIBLIOTEKI NARODOWEJ W 2014 ROKU

                            

 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził budżet Priorytetu 1 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" na rok  2014.  Wynosi on 20 mln. zł. Program w ramach zadań własnych realizuje Biblioteka Narodowa. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podobnie jak w roku 2013 jedna trzecia dotacji przeznaczona zostaje na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży.

W ramach tego programu staraniem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej przyznano w 2014 r. kwotę 12 230  zł na zakup nowych książek, w tym   4 076,67zł na książki dla dzieci i młodzieży. W 2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej aplikowała do nowego  programu ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020.  Jest to Priorytet 2 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów). Dzięki bardzo dobrej współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 oraz Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej z powodzeniem przeszedł wniosek i przy udziale własnym w obydwu projektach po 25 %  Miejska Biblioteka Publiczna  otrzymała w 2014 roku kolejne 10 tysięcy złotych na jego realizację. Strategicznym celem priorytetu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowania nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury. Poprzez współpracę bibliotek publicznych i szkolnych, który ma na celu zwiększenie poziomu oraz zasięgu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także wprowadzenie nowej formy obsługi czytelniczej polegającej na wypożyczeniu w depozyt zamówionych i kupionych według potrzeb uczniów książek, przewiduje zaspokojenie tych grup czytelniczych.