WOLONTARIAT

Idea wolontariatu w bibliotece to u nas wciąż nowość. Masz wolny czas, chcesz służyć innym zapraszamy do współpracy.

 

Dołącz do nas wypełniając ankietę

A N K I E T A   W O L O N T A R I U S Z A
A N K I E T A   W O L O N T A R I U S Z A   D Z I E C K A
 

 MOŻESZ REALIZOWAĆ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH PRACACH

 • Pomoc przy porządkowaniu księgozbioru i czasopism
 • Dostarczanie książek do domu osobom starszym i niepełnosprawnym w ramach akcji „Książka na telefon”
 • Pomoc w przygotowaniu: wystaw, konkursów, spotkań autorskich oraz innych imprez kulturalno- oświatowych
 • Promocja biblioteki poprzez rozpropagowanie zaproszeń , plakatów i ulotek informujących o wydarzeniach bibliotecznych.
 • Pomoc z zakresu prac informatycznych
 • Wspomaganie obsługi czytelników
 • Współuczestnictwo w programach i projektach realizowanych przez bibliotekę
   

Godziny pracy będą ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb i czasu wolnego wolontariusza.

Koordynator wolontariatu:

Anna Miodowska-Zawiślak
e-mail: a.miodowska-zawislak@mbp.dt.pl
tel.14-655-93-03(wew.17)

Sylwia Guca
e-mail: s.guca@mbp.dt.pl
Tel.14-655-93-03(wew.13)

WOLONTARIAT POZWOLI CI NA :

 • patrzenie na świat z innej perspektywy
 • rozwój osobisty
 • pożyteczne spędzanie czasu wolnego
 • dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami
 • zdobycie nowych doświadczeń i wzorów postępowania
 • poczucie satysfakcji
 • kształtowanie charakteru i osobowości
 • lepsze poznanie siebie i swoich możliwości
 • poszerzenie wiedzy i horyzontów myślowych
 • odnalezienie drogi życiowej
 • otrzymanie referencji
   

Każdy wolontariusz posiada identyfikator