Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Po raz kolejny w 2017 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej wnioskując  w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych otrzymała dofinansowanie na zakup nowych książek kwotę 14 860 zł.

  Dofinansowanie to pozwala systematycznie powiększać i uzupełniać księgozbiór o nowości w bibliotece głównej, a także w filiach. Zakupione zostaną lektury szkolne, publikacje z różnych dziedzin nauki, powieści obyczajowe, sensacyjne oraz thrillery. Jak co roku zakup robiony będzie przede wszystkim na podstawie dezyderatów czytelniczych, które pokazują zapotrzebowanie na konkretne publikacje, ale również zapowiedzi wydawniczych oraz list bestsellerów. Bardzo cenimy sobie pomoc, którą otrzymujemy w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Jest ona bardzo potrzebna i pomaga w odnawianiu i powiększaniu księgozbioru, a także w uatrakcyjnianiu oferty czytelniczej.