Programy i projekty

 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2022

W dniu 17 marca 2022 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził Regulamin na rok 2022 Priorytetu 1. Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. W 2022 roku na dofinansowania dla bibliotek publicznych w ramach Kierunku interwencji 1.1. przeznaczono kwotę 34,9 mln złotych. Dnia 21 listopada 2022 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.  W ramach tego programu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej przyznano w tym roku na zakup  nowych książek kwotę 15 000 ., za którą zakupiono 577 woluminów. Wśród zakupionych nowości znalazły się powieści obyczajowe, kryminalne, książki popularno - naukowe. Zakupiono również bajki dla dzieci, powieści dla dzieci starszych i młodzieży oraz ksiązki dla maluszków. Jak zawsze zakupu dokonano na podstawie przeglądu nowości wydawniczych oraz dezyderatów czytelniczych.

 •                                                                                                         
                                                                                                              
 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2021

W dniu 14 października 2021 roku Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. W ramach tego programu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej przyznano w tym roku na zakup  nowych książek kwotę 15 000 zł. Zakupiono za nią 651 woluminów. Wśród nowych pozycji znalazły się powieści dla dorosłych, książki dla dzieci i młodzieży oraz literatura popularno - naukowa dla wszystkich grup czytelniczych. Zakupu dokonano na podstawie przeglądu nowości wydawniczych oraz dezyderatów czytelniczych.

                                                                                                        


 • „Dwie Marie – polskie wersy łączą pokolenia” to tytuł autorskiego projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej, który otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 19 000 zł, w ramach programu Partnerstwo dla książki.
  Filarem zadania są ważne rocznice. Pierwsza z nich to 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej - poetki ustanowionej przez Sejm RP Patronką Roku 2022. W tym czasie dąbrowska biblioteka obchodzić będzie 40. rocznicę śmierci swojej patronki, poetki Marii Kozaczkowej zwanej "Marylą znad Wisły". Te dwie kobiety: jedna szeroko znana rodakom, a druga bliska sercu lokalnej społeczności będą przewodniczkami po ścieżkach poezji. Projekt dążyć będzie do popularyzacji liryki poprzez nowatorskie sposoby poszukiwania wspólnych motywów i podobnej wrażliwości u obu poetek. W ramach zadania przeprowadzone zostaną różne formy działania i współdziałania z uczestnikami, które mają uwspółcześnić twórczość obu kobiet, szczególnie dzieciom i młodzieży, łącząc wartości narodowe z życiem w "małych ojczyznach". Zadanie ma na celu promowanie i animowanie poezji wśród dzieci, młodzieży, seniorów z włączeniem osób z niepełnosprawnościami. W realizacji wykorzystane będą nowe formy rozszerzające ofertę biblioteki i angażujące mieszańców miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska. Zachęcamy do obserwowania strony www biblioteki i Facebooka, gdzie systematycznie informować będziemy o planowanych wydarzeniach.
   

Projekt „Dwie Marie – polskie wersy łączą pokolenia” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


 • DĄBROWSKI FESTIWAL SŁOWA
  Projekt „Dąbrowski Festiwal Słowa” był autoskim zadaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej, które zostało zgłoszone w IV Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Uzyskał on największe poparcie ze wszystkich sześciu subregionów startujących w tej odsłonie - otrzymując 5030 głosów. Jest to czwarty wygrany projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego, który realizowała nasza biblioteka. Uzyskane środki finansowe opiewały na kwotę 150 tys. zł. Głównym celem „Dąbrowskiego Festiwalu Słowa” był rozwój intelektualny i duchowy społeczeństwa, poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych oraz korzystanie z wysublimowanej literatury. Słowo pisane było spirytus movens wszystkich działań podjętych w ramach projektu. Zadanie zakładało dalsze wzbogacanie księgozbioru o zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem książek wydanych dużą czcionką (dla osób słabowidzących) oraz audiobooków. Pozyskane publikacje posłużą długofalowo kolejnym rzeszom czytelników. Projekt był realizowany w mieście i gminie Dąbrowa Tarnowska przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego. 

 • Już po raz drugi Miejska Biblioteka Publiczna bierze udział w kampanii "MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK" realizowanej przez Instytut Książki, a dofinansowanej jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Przedszkolacy (od 3 do 6 lat), będący użytkownikami biblioteki,  mogą odebrać "Wyprawkę Małego Czytelnika", w której znajduje się karta do zbierania naklejek, książeczka "Pierwsze Czytanki dla..." i broszura dla rodzica. Po uzbieraniu całej karty naklejek dzieci otrzymują pamiątkowy dyplom i nagrodę. Zachęcamy do wzięcia udziału w tej akcji. Zapraszamy rodziców do odwiedzania wraz ze swoimi pociechami biblioteki, wypożyczania książeczek i codziennego czytania z dzieckiem.
  Więcej szczegółów w Oddziale dla Dzieci lub pod nr tel. 14 655 93 03 wew. 17.

 • Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej zakwalifikowali się do udziału w projekcie “Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy”, który realizowała Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci”.
  Program szkoleniowy odbywał się zdalnie i dotyczył wiedzy oraz umiejętności przydatnych do prowadzenia działań bibliotecznych w sferze wirtualnej dla różnych grup wiekowych. Efektem projektu było: utworzenie tematycznej grupy na Facbeook'u pn. "Biblioteka trzyma w napięciu", która skierowana jest do fanów kryminałów, thrillerów, powieści grozy oraz sensacji. Grupa jest miejscem, w którym umieszczane są recenzje książek, nowinki wydawnicze, inspiracje, zdjęcia. W ramach projektu przygotowano także materiały online do akcji biblioteki: "Komiksowe Supertreści". W ramach tego wydarzenia, promującego szczególnie wśród dzieci, komiksy jako ciekawą formę wydawniczą, przygotowano wystawę online wraz z krótkim omówieniem tych opowieści oraz tutorial prezentujący o tym, jak krok po kroku przygotować stronę komiksu z wykorzystaniem własnych rysunków lub darmowych aplikacji i programów graficznych. 


 • Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej wzięli udział w ogólnopolskim projekcie "Wirtualne szkolenia = realne kompetencje", w ramach programu „Kultura w sieci”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich rozpoczęło realizację tego projektu, aby podnieść kompetencje bibliotekarzy w zakresie przeniesienia oferty kulturalnej bibliotek do środowiska wirtualnego i budować nowe relacje sieciowe z czytelnikami.
  W ramach zadania przeprowadzone zostaną m.in. bezpłatne webinaria i szkolenia online. Projekt trwał od 1 lipca br. i zakończył się wydarzeniami online przygotowanymi przez użytkowników biblioteki: „Bibliowrotek” – podcasty poświęcone literaturze, kulturze oraz bibliotece jako miejscu, w którym każdy odnajdzie przestrzeń dla siebie oraz „Turniej trójksiążkowy” – konkurs online skierowany do dzieci w wieku 8 do 14 lat.


 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2020

W 2020 roku  zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet programu Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych wyniósł 26,5 mln zł i umożliwia on bibliotekom zakup książek,    multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych. W ramach tego programu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej przyznano w tym roku na zakup  nowych książek kwotę 15 000 zł. Zakupiono za nią 718 woluminów. Wśród nowych pozycji znalazły się powieści dla dorosłych, książki dla dzieci i młodzieży oraz literatura popularno - naukowa dla wszystkich grup czytelniczych. Zakupu dokonano na podstawie przeglądu nowości wydawniczych oraz dezyderatów czytelniczych.


 • PROJEKT "E-MOCNI: CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI"

Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” był realizowany w okresie od grudnia 2016 do grudnia 2019 przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Dąbrowa Tarnowska została zakwalifikowana do niego jako jedna ze 125 gmin z terenu całej Polski. W ramach projektu szkolono osoby, które dotychczas nie nabyły umiejętności poruszania się po wirtualnym świecie. Dzięki zajęciom poznały nowe technologie, nauczyły się ich używać w życiu codziennym, wykorzystując je w dbaniu o swoje zdrowie, finanse, edukację, rozwój zawodowy, a nawet życie duchowe, relacje z bliskimi czy hobby. W gminie Dąbrowa Tarnowska skorzystało ze szkoleń stacjonarnych 318 osób i 61 ze szkoleń on-line. W ramach projektu zostało zawiązane gminne partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej osób dorosłych, złożone z lokalnych instytucji i organizacji. Projekt „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” z ramienia gminy koordynowała i nadzorowała Miejska Biblioteka w Dąbrowie Tarnowskiej. 

 


 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2019

W 2019 roku  zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet programu Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych wyniósł 26,5 mln zł i umożliwia on bibliotekom zakup książek,    multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych. W ramach tego programu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej przyznano w tym roku na zakup  nowych książek kwotę 14 470 ., za którą zakupiono 764 woluminy. Wśród zakupionych nowości znalazły się powieści obyczajowe, kryminalne, książki popularno - naukowe. Zakupiono również bajki dla dzieci, powieści dla dzieci starszych i młodzieży oraz ksiązki dla maluszków.

 • Z GWIAZDAMI…NIE TYLKO ZACZYTANI
  Projekt „ Z gwiazdami…nie tylko zaczytani” w ramach II  Edycji Budżetu Obywatelskiego Marszałka Województwa Małopolskiego opiewał na kwotę 400 tys. zmieniliśmy formułę, partnerów i tym razem Biblioteki oraz Domy Kultury: Dąbrowy Tarnowskiej, Żabna i Radłowa podjęły się do współuczestnictwa w projekcie z wielkim powodzeniem otrzymując 5789 głosów po raz kolejny wygrywając tym razem 400 tys. złotych. W ramach projektu „Z gwiazdami nie tylko…zaczytani" przez cały rok odbywało się wiele wydarzeń kulturalno-edukacyjnych adresowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozpoczęliśmy animacją w ferie zimowe ze Studiem „Fama” dla dzieci następnie odbył się koncert Andrzeja Sikorowskiego i Jacka Królika, „Melodie świata” Joanny i Pawła  Łukasików – edukacyjny koncert muzyki dla dzieci i młodzieży, Lanberry i Patryk Kumór – spotkanie oraz warsztaty edukacyjne dla młodzieży przy współpracy Universal Music Polska. Autorskie spotkania z Edytą i Robertem Zarębskimi i Justyną Bednarek oraz koncerty: Tomka Kamińskiego, „Tęczowe piosenki Jana Wojdaka”, zespołu „Cisza jak ta” oraz  ballad niepodległościowych Jakuba Michalskiego. Spektakl teatralny „Grupa Rafała Kmity”  „Aj waj, czyli Teatr z cynamonem”, spotkanie z aktorką Grażyną Zielińską i kabaret Marcina Dańca. W 2018 roku biblioteki uczestniczące w projekcie zakupiły pond 3 tysiące nowości wydawniczych, które posłużą długofalowo naszym użytkownikom. Tym razem realizatorem projektu było Centrum Sztuki Mościce.

 

 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2018
  W 2018 roku  zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet programu Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych wyniósł 26,5 mln zł i umożliwia on bibliotekom zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych. W ramach tego programu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej przyznano w tym roku na zakup nowych książek kwotę 13 610 zł. Dzięki tym środkom zakupiono 640 egzemplarzy różnego rodzaju literatury dla dzieci i dorosłych.

 

 • Z GWIAZDAMI ZACZYTANI
  Projekt „Z gwiazdami zaczytani" finansowany z Budżetu Województwa Małopolskiego w ramach I Edycji Budżetu Obywatelskiego, który opiewał na kwotę 300 tys. zł. W ramach projektu odbywały się spotkania autorskie, koncerty, ale przede wszystkim biblioteki w Borzęcinie, Radłowie, Żabnie i Dąbrowie Tarnowskiej wzbogaciły swoje księgozbiory o około 4,5 tys. woluminów. Realizując ten projekt spełniliśmy oczekiwania tych, którzy go poprali i na niego zagłosowali, za co serdecznie dziękujemy. Na projekt zagłosowało ponad 3400 osób. Projekt realizowany był w 4 bibliotekach subregionu tarnowskiego czyli: GBP w Borzecinie,  M-GBP w Radłowie,  M-GBP w Żabnie oraz MBP w Dąbrowie Tarnowskiej opiewał na 300 tys. Realizatorem projektu była WBP w Krakowie. W ramach projektu zaproszenie na spotkanie autorskie przyjęli: Ewa Chotomska, ks. Władysław Buryła, Artur Barciś,  Hanna Banaszak, Robert Makłowicz, Anna Janko, Izabela Trojanowska i Dariusz Rekosz, Małgorzata Strałkowska, koncertowała Eleni i Grzegorz Turnau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2017
  Został zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. W roku 2017 wynosi on 26,5 mln zł i umożliwia zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymała w tym roku 14 860 zł na realizację programu.  Dzięki tej kwocie zakupiono 652 ezemplarze, w tym: lektury szkolne, publikacje popularno - naukowe, powieści obyczajowe, sensacyjne oraz thrillery.    
 •  

 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2016
  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził budżet  Programu Biblioteki Narodowej -  Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" na rok  2016.  Wynosi on 26,5 mln  zł. Program w ramach zadań własnych realizuje Biblioteka Narodowa. W ramach tego programu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej przyznano w 2016 r. kwotę 14 230   na zakup nowych książek. Za tą kwotę kupiono 683 woluminy.

 • "EKOPAKA - ZAMYKAMY OBIEG SUROWCÓW"

  W 2015 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej była jedną z 50 bibliotek, które wzięły udział w I edycji programu edukacyjnego „EkoPaka – zamykamy obieg surowców” organizowanym przez INTERSEROH Organizację Odzysku Opakowań. W oparciu o otrzymane pakiety edukacyjno-zabawowe poświęcone poszczególnym surowcom Oddział dla Dzieci zrealizował serię zajęć. Niemal 2-letnia przygoda z ekologią na wesoło to w sumie 32 spotkania dla ponad 800 osób, w tym głównie dla dzieci w różnym wieku i z wielu placówek z terenu miasta i regionu, a też dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy oraz rodzin spędzających wolny czas w Kąciku Malucha.

 • Zakup nowości wydawniczych 2015

W 2015 roku biblioteka wzbogaciła się o 1800 woluminów i 28 jednostek inwentarzowych audiobooków. Książki zakupione zostały ze środków własnych biblioteki oraz z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, do którego już kolejny rok MBP aplikowała z pozytywnym skutkiem. Z własnego budżetu biblioteka zakupiła 880 woluminów oraz 28 jednostek inwentarzowych książki mówionej, natomiast ze środków Biblioteki Narodowej, które w tym roku wynosiły 13 570 zł,  zakupiono 708 woluminów. Warto podkreślić, że dzięki cennej pomocy otrzymywanej w ramach Programu Biblioteki Narodowej wciąż możemy odnawiać, uzupełniać i powiększać księgozbiór.

 • Zakup nowości wydawniczych 2014
  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził budżet Priorytetu 1 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" na rok  2014.  Wynosi on 20 mln. zł. Program w ramach zadań własnych realizuje Biblioteka Narodowa. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podobnie jak w roku 2013 jedna trzecia dotacji przeznaczona zostaje na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży. W ramach tego programu staraniem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej przyznano w 2014 r. kwotę 12 230  zł na zakup nowych książek, w tym   4 076,67zł na książki dla dzieci i młodzieży. W 2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej aplikowała do nowego  programu ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020.  Jest to Priorytet 2 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów). Dzięki bardzo dobrej współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 oraz Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej z powodzeniem przeszedł wniosek i przy udziale własnym w obydwu projektach po 25 %  Miejska Biblioteka Publiczna  otrzymała w 2014 roku kolejne 10 tysięcy złotych na jego realizację. Strategicznym celem priorytetu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowania nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury. Poprzez współpracę bibliotek publicznych i szkolnych, który ma na celu zwiększenie poziomu oraz zasięgu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także wprowadzenie nowej formy obsługi czytelniczej polegającej na wypożyczeniu w depozyt zamówionych i kupionych według potrzeb uczniów książek, przewiduje zaspokojenie tych grup czytelniczych. 

 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2013
  W ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej przyznano w 2013 r. kwotę 10 730  na zakup nowych książek, w tym 3576, 67 zł na książki dla dzieci i młodzieży.  Środki te pozwoliły na zakup  585  woluminów. Oprócz powieści sensacyjnych, obyczajowych, fantastyki, książek dla dzieci i młodzieży zakupiono również książki m. in. z historii, obyczajów, plastyki oraz książki będące kontynuacją serii cieszących się dużym powodzeniem. Uzupełnione zostały również braki w lekturach. Zakupów dokonano między innymi na podstawie dezyderatów czytelników. Pomoc jaką otrzymujemy w ramach Programu Biblioteki Narodowej w odnawianiu i powiększaniu księgozbioru bardzo sobie cenimy. Ma to bardzo znaczący wpływ na rozwój czytelnictwa i pozwala uatrakcyjnić ofertę świadczonych usług. W imieniu użytkowników wyrażamy wdzięczność za tak bardzo wymierną formę wspierania bibliotek publicznych a ich samych do korzystania z księgozbioru.

                                                                                                                  

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej

 • Projekt, którego celem jest pielęgnowanie, upowszechnianie i ocalenie od zapomnienia dokumentów historii i tradycji lokalnej.

 • Młodzieżowy Klub Filmowy

  Projekt edukacyjny, który miał na celu uczenie młodzieży krytycznego odbioru problemów współczesnego świata – refleksje i dyskusje.

 • Mikrogrant Podaj dalej

  Projekt, który służył przekazaniu zespołom Bibliotek Partnerskich wiedzy zdobytej podczas szkoleń, wymianie doświadczeń oraz zacieśnianiu współpracy.

 • Konkurs Grantowy Aktywna Biblioteka

  Projekt mający na celu stworzenie odpowiednich warunków do atrakcyjnego i twórczego spędzania czasu wolnego, zorganizowanie międzypokoleniowych spotkań integracyjnych, wymiany doświadczeń, zdobycia nowych umiejętności, rozwijania zainteresowań, zdolności i pasji. W jego ramach zrealizowano:
  „Piękniej żyć” – warsztaty artystyczne decoupage i witrażu.
   

 • I SENIOR – OTWARTA AKADEMIA NA 60+

  Projekt organizowany przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tarnowie, Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Kozaczkowej i Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Dzięki niemu seniorzy mogli bezpłatnie skorzystać: z warsztatów komputerowych, zajęć ruchowych pilates, wyjazdów integracyjnych, spotkań z ekspertami w zakresie zdrowia, prawa, historii, kultury. Zadanie współfinansowane  zostało w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.
   

 • Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących
  Od 2013 roku biblioteka współpracuje ze Stowarzyszeniem „Larix” w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na podstawie umowy użyczenia biblioteka posiada trzy urządzenia do odtwarzania książki cyfrowej "Czytak" z pakietem ponad 2 tys. tytułów pozycji. MBP dysponuje czytakami: NPN3 – urządzeniem prostym w obsłudze, dedykowanym osobom starszym oraz dwoma Czytakami Plus – odtwarzaczami mniejszymi, dla wymagających czytelników, które dodatkowo dają możliwość korzystania z dyktafonu i radia. Celem projektu jest ułatwienie osobom niewidomym i słabowidzącym dostępu do książek mówionych, a także zwiększenie dostępności odtwarzaczy książek cyfrowych. Wspieramy udział osób z niepełnosprawnością w kulturze czytelniczej. Czytaki wypożycza się osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.