Biblioteka w statystyce

Rok 2019
 

C Z Y T E L N I C Y
 • zarejestrowanych czytelników - 2949
 • zasięg czytelniczy - 13,87 % mieszkańców miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska
 
Struktura czytelników w/g wieku:
 • czytelnicy do lat 15
 • czytelnicy w wieku 16 -19
 • czytelnicy w wieku 20 - 24
 • czytelnicy w wieku 25 - 44
 • czytelnicy w wieku 45 - 60
 • czytelnicy powyżej lat 60
1 154
229
203
739
364
260
 
Struktura czytelników w/g zajęcia:
 • osoby uczące sie
 • osoby pracujące
 • pozostali

 

 

1 273
861
815

 

 
Użytkownicy MBP w roku 2019:
 • liczba czytelników zarejestrowanych
 • liczba odwiedzin w wypożyczalniach
 • liczba odwiedzin w czytelniach
 • liczba uczestników imprez
 • liczba uczestników szkoleń i zajęć edukacyjnych

 

2 949
27 011
24 652
20 967
7 144

 

 
Wskaźnik aktywności czytelników:
 • liczba wypożyczeń książek w ciągu roku
 • liczba wypożyczeń czasopism w ciągu roku
 • liczba wypożyczeń książek rocznie na 1-go czytelnika
89 382
1 054
30
 
Z B I O R Y : ( stan na dzień 31.12.2019 r.)
 • ogólna liczba zbiorów MBP w Dąbrowie Tarnowskiej
 • liczba czytelników
107 184
2949
 
Zasobność zbiorów bibliotecznych MBP w roku 2019:
 • ilość woluminów przypadająca na 100 mieszkańców
 • ilość woluminów przypadająca na 100 czytelników
499
3 598
 
Napływ nowych zbiorów bibliotecznych:
 • ogółem przybyło woluminów
 • napływ nowości w przeliczeniu na 100 mieszkańców
 • napływ nowości w przeliczeniu na 100 czytelników
3 139
15
106
 
Struktura zbiorów:
 • literatura piękna dla dorosłych
 • literatura piękna dla dzieci i młodzieży
 • literatura popularnonaukowa
 • czasopisma oprawne
 • zbiory specjalne
36 943
28 104
41 051
12
1 074
 
Udostępnianie zbiorów:
 • ogólna liczba wypożyczeń zbiorów
 • wypożyczenia książek na zewnątrz
 • wypożyczenia czasopism na zewnątrz
 • wypożyczenia zbiorów specjalnych na zewnątrz
 • udostępnianie książek na miejscu
 • udostępnianie czasopism na miejscu
121 867
89 382
1 054
896
21 344
9 191
Sporządziła: Marta Stachura