Biblioteka w statystyce

Rok 2016
 

C Z Y T E L N I C Y
 • zarejestrowanych czytelników - 2648
 • zasięg czytelniczy - 13 % mieszkańców miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska
 
Struktura czytelników w/g wieku:
 • czytelnicy do lat 15
 • czytelnicy w wieku 16 -19
 • czytelnicy w wieku 20 - 24
 • czytelnicy w wieku 25 - 44
 • czytelnicy w wieku 45 - 60
 • czytelnicy powyżej lat 60
940
276
243
663
332
194
 
Struktura czytelników w/g zajęcia:
 • uczniowie
 • studenci
 • pracownicy umysłowi
 • robotnicy
 • rolnicy
 • inni zatrudnieni
 • pozostali
1 121
168
470
127
46
61
655
 
Użytkownicy MBP w roku 2016:
 • liczba czytelników zarejestrowanych
 • ogólna liczba odwiedzin
 • liczba odwiedzin w wypożyczalniach
 • liczba odwiedzin w czytelniach
 • liczba uczestników imprez
 • liczba uczestników szkoleń i zajęć edukacyjnych
2 648
85 074
41 011
9 102
29 213
5 748
 
Wskaźnik aktywności czytelników:
 • liczba wypożyczeń książek w ciągu roku
 • liczba wypożyczeń czasopism w ciągu roku
 • liczba wypożyczeń książek rocznie na 1-go czytelnika
87 910
1 039
32
 
Z B I O R Y : ( stan na dzień 31.12.2016 r.)
 • ogólna liczba zbiorów MBP w Dąbrowie Tarnowskiej
 • liczba czytelników
102 508
2 648
 
Zasobność zbiorów bibliotecznych MBP w roku 2016:
 • ilość woluminów przypadająca na 100 mieszkańców
 • ilość woluminów przypadająca na 100 czytelników
482
3 845
 
Napływ nowych zbiorów bibliotecznych:
 • ogółem przybyło woluminów
 • napływ nowości w przeliczeniu na 100 mieszkańców
 • napływ nowości w przeliczeniu na 100 czytelników
2 769
13
104
 
Struktura zbiorów:
 • literatura piękna dla dorosłych
 • literatura piękna dla dzieci i młodzieży
 • literatura popularnonaukowa
 • czasopisma oprawne
 • zbiory specjalne
36 670
25 408
39 736
12
682
 
Udostępnianie zbiorów:
 • ogólna liczba wypożyczeń zbiorów
 • wypożyczenia książek na zewnątrz
 • wypożyczenia czasopism na zewnątrz
 • wypożyczenia zbiorów specjalnych na zewnątrz
 • udostępnianie książek na miejscu
 • udostępnianie czasopism na miejscu
117 466
87 910
1 039
329
19 689
8 499
Sporządziła: Marta Stachura