Regulamin – zasady korzystania z tabletów

 

Regulamin – zasady korzystania z tabletów

w Miejskiej Bibliotece Publicznej  im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej

 

 1. Biblioteka udostępnia na miejscu do korzystania Użytkownikom 3 tablety marki Apple: iPady wraz z akcesoriami.
 2. Każdy Użytkownik posiadający kartę biblioteczną może korzystać z iPadów w godzinach pracy biblioteki w nieograniczonym wymiarze czasu, chyba że liczba osób chętnych do korzystania z iPadów  jest większa niż liczba dostępnych tabletów. W takiej sytuacji jednorazowy czas korzystania z tabletu jest ograniczony do 1 godziny.
 3. Tablety są podłączone do sieci Wi-Fi Biblioteki za pomocą, której mogą się łączyć z Internetem.
 4. Czytelnik korzysta z tabletu na własne ryzyko i odpowiedzialność, włączając w to odpowiedzialność karną.
 5. Korzystając z tabletu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności Czytelnik nie może zamieszczać w Internecie:
 • obrazów przemocy,
 • treści pornograficznych,
 • treści obrażających lub oczerniających inne osoby fizyczne lub prawne,
 • treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
 • wizerunku osoby bez jej zgody,
 • danych osobowych innych osób,
 • reklamy alkoholu, tytoniu, hazardu,
 • treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. m.in. filmów, piosenek, zdjęć, teledysków, tekstów, które nie są dostępne legalnie.
 1. Zabronione jest także wysyłanie spamu (mass mailing), próba obejścia zabezpieczeń technicznych, próba nielegalnego wejścia do systemów informatycznych osób trzecich, używanie fałszywego adresu IP, wysyłanie wirusów komputerowych lub innego niebezpiecznego oprogramowania oraz wszelkie inne działania zagrażające bezpieczeństwu Internetu i jego Użytkowników.
 2. Tablety wyposażone są w aplikacje umożliwiające naukę, tworzenie i dzielenie się treściami, a także zabawę. Użytkownik nie może instalować na tablecie żadnych dodatkowych aplikacji ani odinstalowywać istniejących. Czytelnik może zaproponować Bibliotece zakup nowych aplikacji. O instalacji lub odmowie decyduje Biblioteka.
 3. Na zakończenie korzystania z iPada Użytkownik zobowiązuje się do usunięcia z tabletu wszelkich danych osobowych, aplikacji lub innych treści, które na nim umieści. Użytkownik zobowiązany jest do wylogowania się ze wszelkich aplikacji internetowych – aplikacji, których korzystał np. bankowość internetowa. Czytelnik usunie z przeglądarki internetowej historię przeglądania.
 4. Użytkownicy niepełnoletni przed korzystaniem z tabletów powinni dostarczyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
 5. Czytelnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nie zastosowania się do postanowień pkt. 7 powyżej Biblioteka może usunąć z tabletu wszelkie dane i treści umieszczone na nim przez Użytkownika. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich bądź szkody Czytelnika, w tym naruszenie poufności danych osobowych, wynikłe na skutek korzystania przez Czytelnika z Internetu za pośrednictwem iPada.

 

 

Dąbrowa Tarnowska, dnia 19.03.2015 r.