Czytak

Od 2013 roku biblioteka współpracuje ze Stowarzyszeniem „Larix” w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na podstawie umowy użyczenia biblioteka posiada trzy urządzenia do odtwarzania książki cyfrowej "Czytak" z pakietem ponad 2 tys. tytułów pozycjiMBP dysponuje czytakami: NPN3 – urządzeniem prostym w obsłudze, dedykowanym osobom starszym oraz dwoma Czytakami Plus – odtwarzaczami mniejszymi, dla wymagających czytelników, które dodatkowo dają możliwość korzystania z dyktafonu i radia. Celem projektu jest ułatwienie osobom niewidomym i słabowidzącym dostępu do książek mówionych, a także zwiększenie dostępności odtwarzaczy książek cyfrowych. Wspieramy udział osób z niepełnosprawnością w kulturze czytelniczej. Czytaki wypożycza się osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku.

Informacje  w Dziale dla Dorosłych i Młodzieży