REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONSOLI

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z KONSOLI XBOX 360 Z KINECTEM I GIER INTERAKTYWNYCH
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZBIORACH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII KOZACZKOWEJ
W DĄBROWIETARNOWSKIEJ

 

 

 1. Przed przystąpieniem do gry na konsoli  należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, zasadami i klasyfikacją gier oraz z obsługą urządzenia Xbox 360 z Kinectem.
 2. Korzystanie z konsoli Xbox 360 z Kinectem znajdującej się w zbiorach Biblioteki jest bezpłatne.
 3. Z konsoli Xbox 360 z Kinectem mogą korzystać osoby legitymujące się kartą biblioteczną.
 4. Konsolę użytkować można tylko za zgodą pracowników Biblioteki.
 5. Z konsoli  korzystać mogą dzieci od 6 roku życia, młodzież i dorośli.
 6. Do korzystania z konsoli przez osobę do lat 16 wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego jednoczesna z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z gier interaktywnych (wzór w załączniku nr 1).
 7. W przypadku osób po 16 roku życia korzystanie z konsoli jest możliwe po przedłożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i braku przeciwwskazań do korzystania
  z gier interaktywnych (wzór w załączniku nr 2).
 8. Rodzic/opiekun prawny przed wyrażeniem zgody na korzystanie przez dziecko z konsoli
  i gier, zobowiązany jest do zapoznania się z jej zawartością oraz klasyfikacją PEGI (załącznik nr 3).
 9. Biblioteka umożliwia korzystanie z konsoli Xbox 360 z Kinectem, wraz z grami,
  w dniach: wtorek i piątek w godz.: 15.00 – 17.00, po uprzednim zarezerwowaniu terminu przez użytkownika.
 10. Z konsoli Xbox 360 z Kinectem może korzystać jednorazowo 1 osoba przez 30 minut,                       a jeżeli gra to umożliwia jednorazowo 2 - 4 osoby. Przed przystąpieniem do gry należy
  z góry określić liczbę graczy.
 11. W celu zachowania bezawaryjnego działania konsoli należy:

      * stosować się do poleceń osób nadzorujących sprzęt;

      * używać wyłącznie gier udostępnionych przez Bibliotekę;

      * nie wnosić jedzenia i picia do pomieszczenia z konsolą;

      * nie zakłócać porządku, nie hałasować i nie przeszkadzać innym grającym
         oraz  użytkownikom Biblioteki.

 1. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu, a w przypadku osoby nieletniej jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. Gry na konsolę udostępniane są wyłącznie na miejscu.

 

 

 

 

Dąbrowa Tarnowska, 20.01.2014 r.