SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

ZEBRANIE KOŁA SBP

17 marca 2016 roku w MBP odbyło się zebranie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Dąbrowie Tarnowskiej skupiających bibliotekarzy z bibliotek publicznych z terenu powiatu dąbrowskiego, tarnowskiego i szkolnych z terenu miasta. Uczestniczyli w nich również bibliotekarze – emeryci. Omawiane kwestie dotyczyły spraw bieżących związanych z działalnością koła oraz najnowszymi zmianami prawnymi dotyczącymi bibliotek.

WALNE ZEBRANIE KOŁA STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Dnia 23 października 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się walne posiedzenie członków Koła SBP w Dąbrowie Tarnowskiej. Wzięli w nim udział bibliotekarze pracujący w MBP i z terenu, także bibliotekarze szkolni z Dąbrowy Tarnowskiej. Zebranie otwarła i poprowadziła Jadwiga Kusior, przewodnicząca Koła SBP w Dąbrowie Tarnowskiej, która poinformowała o podjęciu uchwały ZO SBP w Krakowie o likwidacji działalności Oddziału SBP w Tarnowie i Koła SBP w Brzesku.

ZEBRANIE KOŁA SBP W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

23 października br. odbyło się walne zebranie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Dąbrowie Tarnowskiej zrzeszających bibliotekarzy z bibliotek publicznych i szkolnych. Omawiane kwestie dotyczyły spraw bieżących związanych z działalnością koła, wyborem i zatwierdzeniem komisji skrutacyjnej oraz kandydatów delegatów na zjazd nowotworzonego Oddziału SBP w Bochni. W ramach obchodów VII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery przebiegającego pod hasłem „Poznaj swojego doradcę kariery!” odbyły się także warsztaty pt.: „Jak radzić sobie ze stresem?”.

Strony