WALNE ZEBRANIE KOŁA SBP W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

27 listopada  w sali audytoryjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  z udziałem  pracowników bibliotek  gminnych należących do KoŁa SBP w Dąbrowie Tarnowskiej  i bibliotekarzy emerytów. Program zebrania obejmował miedzy innymi:  sprawozdanie z działalności  zarządu koła,  sprawozdanie finansowe za lata 2008-2012, wybór i zatwierdzenie komisji wyborczej i skrutacyjnej, wybór zarządu koła i delegatów na zjazd  Oddziału w Tarnowie, dyskusje  i wspomnienia z ostatniej kadencji  oraz ogłoszenie wyników  wyborów. Jak wynikło z protokołu Komisji Wyborczej Zarządu Koła SBP w Dąbrowie Tarnowskiej  sporządzonego w dniu 27.11.2012 r. Komisja  w składzie Elżbieta  Luszowiecka, Ewa Cholewa, Sylwia Guca przyjęła zgłoszenia kandydatur na:
Członków Zarządu koła SBP w osobach:  Jadwiga Kusior, Małgorzata Morawiec, Anna Miodowska –Zawiślak, Edyta Jurczyk, Elżbieta Luszowiecka.
Delegatów na Zjazd Oddziału SBP w Tarnowie w osobach: Jadwiga Kusior, Małgorzata Morawiec, Edyta Jurczyk , Elżbieta Luszowiecka  i Janina Lichorobiec.

Wszyscy jednogłośnie byli za przyjęciem  takiej kandydatury. Spotkanie uświetniło zwiedzanie wystaw: „400 lat Polonii w Ameryce”, „ J.I. Kraszewski-ojciec powieści polskiej”, „Janusz Korczak Najwierniejszy Opiekun” jakie prezentowane były w naszej książnicy.

Fotoreportaż: