WALNE ZEBRANIE KOŁA STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Dnia 23 października 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się walne posiedzenie członków Koła SBP w Dąbrowie Tarnowskiej. Wzięli w nim udział bibliotekarze pracujący w MBP i z terenu, także bibliotekarze szkolni z Dąbrowy Tarnowskiej. Zebranie otwarła i poprowadziła Jadwiga Kusior, przewodnicząca Koła SBP w Dąbrowie Tarnowskiej, która poinformowała o podjęciu uchwały ZO SBP w Krakowie o likwidacji działalności Oddziału SBP w Tarnowie i Koła SBP w Brzesku. Po wybraniu komisji skrutacyjnej dokonano zgłoszenia kandydatów na planowany zjazd  nowo tworzonego Oddziału SBP w Bochni. Drogą jawnego głosowania dokonano wyboru członków z dąbrowskiego Koła SBP na zjazd: Jadwigę Kusior, Małgorzatę Morawiec, Annę Miodowską-Zawiślak, Sylwię Gucę oraz osobę rezerwową Alicję Błocho. Ponadto przewodnicząca Koła SBP w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawiła zgromadzonym sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok oraz sprawy bieżące w Okręgu Krakowskim SBP. Natomiast Anna Galus, skarbnik dąbrowskiego Koła SBP przedstawiła zestawienie finansów Koła za rok 2014 i 2015. Podczas zebrania Pani Iwona Pasierb z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie przeprowadziła warsztaty pt.: „Radzenie sobie ze stresem”. Prowadząca przedstawiła rodzaje stresorów i ich wpływ na zawodowe i rodzinne życie. Zaprezentowała także sposoby radzenia sobie z stresującymi sytuacjami. W dalszej części spotkania Anna Miodowska-Zawiślak, kierownik Oddziału dla Dzieci, przedstawiła warsztat metodyczny pracy w Oddziale dla Dzieci na przykładzie aktualnie realizowanych działań edukacyjnych: „EkoPaka-zamykamy obieg surowców”, zajęcia literackie w oparciu o wiersze Marii Konopnickiej oraz sposoby wykorzystania materiałów recyklingowych. Na zakończenie zebrani obejrzeli wystawę „Obrazy i Słowa” Ryszarda Ostrowskiego.

Fotoreportaż: