Zebranie Koła SBP w Dąbrowie Tarnowskiej

Dnia 22 października 2014 r. odbyło się zebranie Koła SBP w Dąbrowie Tarnowskiej, z udziałem bibliotekarzy bibliotek gminnych i bibliotekarek-emerytek należących do stowarzyszenia, bibliotekarzy szkolnych z terenu miasta, z Biblioteki Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Prócz zapoznania się z bieżącymi sprawami Koła SBP uczestnicy mieli możliwość wysłuchać dwóch prelekcji. Wystąpienie pana Wojciecha Kowalewskiego z WBP w Krakowie połączone z pokazem medialnym pt. „Jak złowić czytelnika w sieci?” dotyczyło form prezentacji w Internecie np. zasobów bibliotek i ich działalności, tak aby informacje docierały do jak największej grupy osób i były dla nich atrakcyjne. Natomiast pani Iwona Pasierb z WUP w Krakowie Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie w trakcie swojej prezentacji multimedialnej na temat „Sztuki planowania czasu” przedstawiła zebranym metody i techniki, jakie warto wykorzystywać przy organizacji czasu pracy oraz formy tworzenia harmonogramu działań oraz sposobów ich realizacji. Dla bibliotekarzy przewidziano w trakcie spotkania także zwiedzanie wystaw prezentowanych aktualnie w bibliotece.

Fotoreportaż: