Prymas Tysiąclecia

HISTORIA ŻYCIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO - WYSTAWA

Zapraszamy do zwiedzania wystawy pn. „Kardynał Stefan Wyszyński. Historia życia”. Ekspozycja została przygotowana z okazji przypadającej w 2021 roku 120. rocznicy urodzin oraz 40. rocznicy śmierci kardynała. Z tego powodu Sejm i Senat RP ustanowił Prymasa Stefana Wyszyńskiego patronem bieżącego roku, by w ten sposób oddać hołd jego postaci, a także wyrazić szacunek i pamięć wobec wszystkich jego dokonań. W tym roku będzie miało także miejsce ogłoszenie Jego beatyfikacji.

40. ROCZNICA ŚMIERCI KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

40 lat temu, 28 maja 1981 roku, zmarł kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. W sierpniu tego roku będziemy obchodzić także 120. rocznicę jego urodzin. Z tego powodu rok 2021 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Prymasa Wyszyńskiego dla uczczenia jego osoby, całego życia i dokonań. Ten rok to także dobry czas, aby przypomnieć jego nauczanie. Uroczystość beatyfikacyjna kardynała odbędzie się 12 września w Warszawie.