40. ROCZNICA ŚMIERCI KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

40 lat temu, 28 maja 1981 roku, zmarł kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. W sierpniu tego roku będziemy obchodzić także 120. rocznicę jego urodzin. Z tego powodu rok 2021 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Prymasa Wyszyńskiego dla uczczenia jego osoby, całego życia i dokonań. Ten rok to także dobry czas, aby przypomnieć jego nauczanie. Uroczystość beatyfikacyjna kardynała odbędzie się 12 września w Warszawie.