Kurs

ZAKOŃCZENIE KURSÓW JĘZYKOWYCH W BIBLIOTECE

W bibliotece zakończyły się trwające od lutego do  listopada bezpłatne kursy języka angielskiego dla początkujących zorganizowane przez Centrum Szkoleniowe MASTERLANG przy współpracy MBP. Projekty współfinansowane były przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzone były w trzech grupach wiekowych: dwie dla osób od 25 do 64 roku życia oraz jedna dla osób powyżej 50 roku życia. Każda z grup liczyła po 12 osób, przepracowała 120 godzin spotykając się dwa razy w tygodniu na warsztatach językowych. 20 listopada 2014 r.

II EDYCJA KURSU KOMPUTEROWEGO ZAKOŃCZONA

Zakończyła się  II edycja kursu komputerowego zorganizowanego dla osób 50+  pod hasłem „Podnieś swoje kwalifikacje - bądź trendy”. Zajęcia trwały od  połowy września, dwa razy w tygodniu w wymiarze 1 godzina dziennie. W szkoleniu brały udział  kolejne  osoby, które uczyły się korzystać z popularnych programów Pakietu Microsoft Office, wyszukiwać informacji w Internecie, obsługiwać pocztę internetową, w tym odbierać i wysyłać e-maile, posługiwać się nośnikami elektronicznymi takimi jak: dyskietki, płyty CD i pendrive oraz rozmawiać przez komunikator internetowy GG.