ZAKOŃCZENIE KURSÓW JĘZYKOWYCH W BIBLIOTECE

W bibliotece zakończyły się trwające od lutego do  listopada bezpłatne kursy języka angielskiego dla początkujących zorganizowane przez Centrum Szkoleniowe MASTERLANG przy współpracy MBP. Projekty współfinansowane były przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prowadzone były w trzech grupach wiekowych: dwie dla osób od 25 do 64 roku życia oraz jedna dla osób powyżej 50 roku życia. Każda z grup liczyła po 12 osób, przepracowała 120 godzin spotykając się dwa razy w tygodniu na warsztatach językowych. 20 listopada 2014 r. odbyły się egzaminy końcowe, do których wszyscy przystąpili z powodzeniem. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat o zakończeniu udziału w projekcie. Uczestnicy wyrazili ogromną chęć kontynuacji dalszej nauki języka angielskiego w przyszłości :)