Czytak

CZYTAK PLUS I KSIĄŻKA CYFROWA W MBP

Od września 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej podpisała porozumienie o współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix" im. Henryka Ruszczyca w Warszawie. Współpraca której celem jest pomoc osobom  niewidomym i słabowidzącym w dostępie do wygodnego  korzystania z książki mówionej nagranej w formacie mp 3. Dzięki tej współpracy oferta MBP została poszerzona o kilkaset nowych tytułów w formie cyfrowej książki mówionej i wzbogaciła się o około 750 książek nagranych w szyfrowanym formacie mp3.