Rzeszuto J.:W walce z żywiołami: 125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej (1876 - 2001).

Rzeszuto J.:W walce z żywiołami: 125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej (1876 - 2001).
Tytuł: 
W walce z żywiołami: 125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej (1876 - 2001).
Autor: 
Rzeszuto J.

Rzeszuto J.:W walce z żywiołami: 125 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej (1876 - 2001). - Dąbrowa Tarnowska: Wydaw. "Kurier Dabrowski" S.C., 2001

Dzieje  Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, wydana z okazji 125 - lecia jej powstania. Publikacja przedstawia historię wieloletniej działalności stowarzyszenia, działającego społecznie. Jego członkowie strażacy, będący ochotnikami oprócz uczestniczenia w ochronie życia i zdrowia mieszkańców, ochronie własności prywatnej i społecznej biorą aktywny udział  w życiu kulturalnym, sportowym i społecznym Dąbrowy Tarnowskiej i okolic.