Rzeszuto J.:Dąbrowskie festiwale.

Rzeszuto J.:Dąbrowskie festiwale.
Tytuł: 
Dąbrowskie festiwale.
Autor: 
Rzeszuto J.

Rzeszuto J.:Dąbrowskie festiwale. - Dąbrowa Tarnowska: Wydaw. "Kurier Dąbrowski" S.C., 2000

Historia festiwali organizowanych w Dąbrowie Tarnowskiej.  Ich początki, rozwój, a także wpływ na rozwój i promocję miasta. Publikacja jest bogato ilustrowana.