GALA FINAŁOWA BIBLIOTEKARZ ROKU WOJEWODZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2011

W dniu 8 maja 2012 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu na Bibliotekarza Roku 2011 Województwa Małopolskiego. Wśród 8 osób nominowanych z bibliotek publicznych, naukowych i szkolnych znalazła się też dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej Jadwiga Kusior, która otrzymała dyplom uznania za udział w konkursie. Laureatką tegorocznej edycji konkursu została Maria Marek dyrektor PiMBP w Brzesku.

 

Skład Kapituły:

  • Leszek Zegzda – Przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Sejmiku Województwa Małopolskiego – reprezentuje Marszałka Województwa,
  • Jerzy Woźniakiewicz – dyr. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – reprezentuje samorządowe biblioteki publiczne,
  • Ewa Dobrzyńska - Lankosz – dyr. Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego – reprezentuje biblioteki naukowe Krakowa,
  • Wanda Dudek – dyr. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej – reprezentuje biblioteki pedagogiczne województwa,
  • Agnieszka Miśkiewicz – prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – reprezentuje biblioteki szkolne,
  • Lucyna Kumala – dyr. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie – laureatka I edycji Konkursu w Małopolsce,
  • Jadwiga Kosek – przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Krakowie

Podczas uroczystości zaprezentowano sylwetki nominowanych oraz pokazy multimedialne bibliotek które reprezentowali. Galę uświetnił „Literacki Koncert Życzeń” wykonany przez laureatów V Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania adresowany dla osób nominowanych. Patronat honorowy objął Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego.

Fotoreportaż: