ZWYCIĘSTWO TWORCÓW LUDOWYCH

Już po raz drugi uczestnicy warsztatów artystycznych działających przy MBP odnieśli sukces w XXV Regionalnym Konkursie Na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową Związaną z Okresem Wielkanocy, organizatorem którego jest Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu -Biuro Organizacyjne w Tarnowie oraz Muzeum Etnograficzne- Oddział Muzeum Okręgowego w Tarnowie.  Konkurs ten jest świętem dla tych, którzy cenią sobie ludowe tradycje wielkanocne i dbają o zachowanie własnych korzeni kulturowych, tożsamości etnicznej i regionalnej. Spośród ponad 200 osób, które zgłosiły swój udział  w  kategorii: Pisanka Tradycyjna nagrodę główną zdobył Zdzisław Banaś a wyróżnienie zdobyła Izabela Moździerz. W kategorii Pisanka Tradycyjna i Współczesna II miejsce zdobyła Elżbieta Wiatr i III miejsce Marta Wieczorek. Dyplom za udział otrzymała Klaudia Wieczorek. Dodatkowo w  tym roku za 25 lat uczestnictwa w Konkursie, całokształt pracy artystycznej oraz przekazywanie młodszemu pokoleniu tradycji pisankowych nagrodę specjalną  jury przyznało trzem osobom. Wśród nich znalazł się nasz artysta Zdzisław Banaś J. Serdecznie wszystkim gratulujemy!!!

Fotoreportaż: