ZEBRANIE KOŁA SBP

Spotkanie Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się 7 marca. Przewodnicząca Koła dyrektor MBP Jadwiga Kusior powitała zgromadzonych gości m.in. Barbarę Banach – przewodniczącą Oddziału SBP w Bochni, członków Zarządu Okręgu SBP w Krakowie: Krzysztofa Frankowicza – wicedyrektora ds. zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Martę Warias dyrektora MGBP w Żabnie oraz członków Koła SBP w Dąbrowie Tarnowskiej i emerytowanych bibliotekarzy z długoletnią dyr. Alicją Dziewińską. Następnie wręczono legitymacje nowym członkom Koła SBP w Dąbrowie Tarnowskiej. Napawa optymizmem udział kolejnych nowych członków Koła. Kierownik Oddziału dla Dzieci Anna Miodowska-Zawiślak przeprowadziła warsztat metodyczny „Teatr dla dzieci – dzieci dla teatru” dotyczący nowo powstałej wystawy połączonej z zajęciami edukacyjnymi z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru przypadającego na 27 marca. Zgromadzeni mieli okazję również wzięcia udziału w wykładzie „Jak wykorzystać komunikację w obsłudze klienta” połączonym z prezentacją, ćwiczeniami i uwzględnieniem charakteru pracy bibliotekarza przez Agnieszkę Ziomek -doradcę zawodowego WUP w Krakowie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie. Kolejnym punktem programu spotkania była rozmowa z dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Brniu Małgorzatą Bułat oraz zapewnienie o współpracy w prowadzeniu zadań merytorycznych dla Bibliotek w Powiecie Dąbrowskim. Po wymianie zdań na temat współpracy pomiędzy bibliotekami przyszedł czas na wolne wnioski i zwiedzanie wystaw „Teatr dla dzieci – dzieci dla teatru” w Oddziale dla Dzieci oraz „Kobieta oczami artysty” usytuowanej w Holu Głównym.

Fotoreportaż: