WYSTAWA PT. „BEZ KONTEKSTU”

Zapraszamy do zwiedzania wystawy prac Karoliny Bukały i Aliny Zięby pt. „Bez kontekstu”. Jest to 51 wystawa promująca młodych, uzdolnionych i kreatywnych twórców z naszego regionu. Karolina Bukała urodziła się w 1995 r. w Rzeszowie, mieszka w gminie Szczucin. Jest absolwentką tarnowskiego liceum plastycznego, które ukończyła w 2015 roku z tytułem Technik Plastyk w specjalizacji reklama wizualna. Obecnie studiuje na czwartym roku Grafiki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jak sama mówi o sobie: szczególne zainteresowanie kieruję w stronę krajów dalekiego wschodu, głównie Japonii i Korei. Jednak kultura europejska również odciska swoje piętno w pracach, co zawdzięczam między innymi licznym podróżom oraz wymianie studenckiej, w ramach programu Erasmus plus do Portugalii w latach 2016-2017. W mojej twórczości skupiam się głównie na grafice warsztatowej, malarstwie, oraz fotografii. Jednak grafika komputerowa również jest bliska mojemu sercu. Tematy jakie poruszam w pracach to między innymi: człowiek, jego emocje, pejzaż zarówno wiejski jak i miejski. Kolor, kreska jak i faktura to środki artystyczne jakie najczęściej pojawiają się w moich dziełach. Alina Zięba, której prace także można oglądać w dąbrowskiej książnicy urodziła się w 1996 r. w Przeworsku, mieszka w gminie Kańczuga. Uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego w Przeworsku, obecnie jest studentką czwartego roku Grafiki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. O swojej twórczości mówi: Głównie interesuję się zagadnieniem ciała w technice rysunkowej, gdzie doskonalę swoje umiejętności oraz obserwację w tym zakresie. Temat ten przejawia się również w technikach druku wklęsłego, który praktykuję w ramach pracowni dyplomowej. Fascynuje mnie fotografia analogowa oraz próbuję odnaleźć się w pracach eksperymentalnych, aby wprowadzić więcej swobody myślowej w swoich wytworach artystycznych. Najchętniej operuję światłocieniem, kreską oraz plamą. Z przyjemnością podnoszę sobie poprzeczkę poprzez podejmowanie się prób w coraz to kolejnych technikach tworzenia, również komputerowych. Wciąż poszukuję swojego indywidualnego stylu oraz sposobu przedstawienia spojrzenia na świat. Na wystawie zaprezentowany został szeroki przekrój stosowanych technik. Podziwiać można m.in. szkice, grafiki, akwaforty, druki cyfrowe, prace wykonane akrylem. Całość prezentuje bogactwo zainteresowań i poszukiwań twórczych młodych artystek. Wystawę można zwiedzać w holu MBP na parterze do 8 lutego w godzinach pracy biblioteki. Ekspozycja prezentowana jest w ramach cyklu Artyści Powiśla Dąbrowskiego.           

Fotoreportaż: