WIOSNA LITERACKO I PLASTYCZNIE

Miła wiosna już nadchodzi,
topi lody, śniegi zmywa.
Nocą jeszcze wietrzyk chłodzi,
ale dniem już cieplej bywa.

Ma już wierzba listki młode,
biała brzoza ale pąki.
Już na polu za ogrodem
odezwały się skowronki.

„Wiosenny mazurek”- H. Rostworowska

Choć kalendarzowa wiosna nadejdzie dopiero za kilka dni, już dziś możemy zauważyć pierwsze znaki jej obecności. Także w Filii Bibliotecznej w Gruszowie Wielkim zapanowała już wiosenna atmosfera. A wszystko dzięki zajęciom literacko- plastycznym z cyklu „Bajkowe spotkania w kolorach pór roku”, których motywem przewodnim będą pory roku w wierszach polskich poetów połączone  z pogadankami na ich temat oraz zajęciami plastycznymi. To pierwsze spotkanie jakie odbyło się  14 marca dotyczyło najpiękniejszej pory roku - Wiosny, kiedy to wszystko budzi się do życia, a ziemia pachnie świeżością. Spotkanie rozpoczęto wypowiedziami na temat zjawisk zachodzących wiosną  w polu, lesie i ogrodzie. Dzieci wysłuchały opowieści na temat wiosennych kwiatów oraz ptaków przylatujących do nas z ciepłych krajów. Duże  zainteresowanie wzbudziło głośno czytanie wiosennych wierszy autorstwa M. Strzałkowskiej, M. Kownackiej, J. Kulmowej,    I. Suchorzewskiej,  S. Suchowej. Poezja przeplatana była wiosennymi zagadkami, przysłowiami , zabawą ruchową „Bocian i żaby” oraz krótką scenką „Na łące” w wykonaniu dzieci. Na zakończenie z artystycznym zapałem dzieci wykonały wiosenne rekwizyty: bociany, motyle i pierwsze wiosenne kwiaty: przebiśniegi        i krokusy, które nadały sali bibliotecznej wiosenny, ciepły nastrój.  
Na kolejne letnie spotkanie w kolorach pór roku zapraszamy już dzisiaj.

Fotoreportaż: