WARSZTATY MUZYCZNE

Na zdjęciu grupa dzieci biorąca udział w warsztatach muzycznych.

Wczorajszego popołudnia wiersze Dwóch Marii nabierały dźwięczności i melodii… a to za sprawą Anny Bartłomieja Więcków, którzy przeprowadzili pierwsze z trzech warsztatów muzycznych dla dzieci pt. „MI(SZCZE) PRZEBOJÓW” (kolejne zajęcia 13 czerwca godz. 16:00-18:00 i 15 czerwca godz. 17:00 – 19:00).
„Dyrygenci” wraz z uczestnikami zajęć rozpoczęli ćwiczenia nad interpretacją muzyczną tekstów Marii Kozaczkowej i Marii Konopnickiej oraz poznawali inne utwory, które rozbrzmią pewnego jesiennego popołudnia podczas finałowej gali teatralnej pod hasłem „Niezły raban na wesoło… przy Polnej” w ramach zadania realizowanego przez MBP „Dwie Marie-polskie wersy łączą pokolenia”.
Państwo Więckowie przeprowadzili ćwiczenia emisyjne, oddechowe, rytmiczno-ruchowe, dykcyjne i intonacyjne, które stanowiły część wstępną - rozśpiewkę. Dzieci poznały zasady działania aparatu artykulacyjnego, dzięki czemu mogły w świadomy sposób wymawiać poszczególne głoski. Następnie uczestnicy zapoznali się z tekstami autorskich piosenek. Zwrócili uwagę na właściwą interpretację słów i oddanie charakteru melodii. A zabawa z balonami posłużyła do kontroli oddechu, natomiast "rozmowy balonów" do utrwalenia rytmiki poznanych utworów.
Projekt "Dwie Marie - polskie wersy łączą pokolenia" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla książki.

Fotoreportaż: 
Dzieci siedzące na krzesłach w półkolu oraz pani rozdająca materiały zajęcioweDzieci siedzące w półokręgu z materiałami w rękach podczas warsztatów muzycznych.Na zdjęciu państwo prowadzący zajęcia muzyczne.Na zdjęciu grupa dzieci z kolorowymi balonami podczas wykonywania ćwiczeń oddechowych na zajęciach muzycznych.Dzieci wykonujące ćwiczenia oddechowe przy użyciu balonów.Grupa dzieci stoi na scenie i śpiewa wraz panią oraz panem przygrywającym na fortepianie.