WALNE ZEBRANIE KOŁA STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

W Sali Audytoryjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej 22 marca odbyło się, z udziałem pracowników bibliotek gminnych, szkolnych należących do Koła SBP w Dąbrowie Tarnowskiej i bibliotekarzy emerytów, walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Podczas spotkania dokonano sprawozdania z działalności zarządu koła za lata 2013-2017, które przedstawiła przewodnicząca Jadwiga Kusior. Podkreślono rolę SBP dla środowiska zawodowego bibliotekarzy, szczególnie w roku Jubileuszu 100-lecia powstania tej organizacji. Następnie wybrano i zatwierdzono komisję wyborczą i skrutacyjną. Po przeprowadzeniu wyborów, zarząd ukonstytuował się następująco: Jadwiga Kusior - Przewodnicząca, Anna Miodowska –Zawiślak - Sekretarz, Anna Galus – Skarbnik, Marta Warias – Członek, Barbara Guzik-Kaganek – Członek, Wybrano delegatów na Zjazd Oddziału SBP w Bochni w osobach: Jadwiga Kusior, Anna Galus, Marta Warias, Barbara Guzik-Kaganek, Anna Miodowska-Zawiślak, Edyta Jurczyk. W głosowaniu jednogłośnie wybrano zaproponowane kandydatury. Spotkanie zakończyło zaproszenie do obejrzenia i zapoznania się z wystawą „Rymy z magicznej skrzyni” w Oddziale dla Dzieci i ekspozycją prac plastycznych pt. „Piękno na co dzień” autorstwa Eweliny Gmyr-Sobczyk, przygotowaną przez Dział dla Dorosłych i Młodzieży w ramach cyklu „Artyści Powiśla Dąbrowskiego”.

Fotoreportaż: