"W PROMIENIACH MAJOWEJ JUTRZENKI" - WYSTAWA Z OKAZJI 231. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

W tym roku obchodzimy 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uznawanej za pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawę zasadniczą. To święto jest wyjątkową uroczystością, która upamiętnia ważne w historii Polski wydarzenie. W swoim założeniu była swoistą próbą ratowania Polski, m.in. przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Ustawa Rządowa z 1791 roku stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. Mimo że konstytucja obowiązywała tylko przez 14 miesięcy, jej znaczenie dla historii Polski i Europy jest nieocenione. W Dziale dla Dorosłych i Młodzieży została przygotowana wystawa publikacji i materiałów poświęconych temu wydarzeniu.